Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energia cieplna
Informujemy, że zgodnie z uzgodnionym z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, planem wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła, wprowadzamy do stosowania „Instrukcję wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców”. Szczegóły do zapoznania się w siedzibie Spółki ORLEN Południe S.A. – dział PET.

 

 

 

Wytwarzanie ciepła

 
ORLEN Południe S.A. Zakład w Trzebini posiada koncesję na wytwarzanie ciepła nr WCC/1270/1202/W/OKR/2014 z dnia 24.12.2014r. z późniejszymi zmianami. Elektrociepłownia o łącznej mocy zainstalowanej 92,9 MW wyposażona jest w trzy kotły parowe zużywające jako paliwo węgiel kamienny i ciężki olej opałowy, wytwarza ciepło w kogeneracji z energią elektryczną. Ciepło wytwarzane jest jako para wodna do procesów produkcyjnych oraz ciepło do centralnego ogrzewania.
 
 
 

Przesyłanie i dystrybucja ciepła

 
ORLEN Południe S.A. Zakład w Trzebini posiada koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1220/1202/W/OKR/2014/JM z dnia 24.12.2014r. z późniejszymi zmianami Ciepło wyprodukowane w Elektrociepłowni ORLEN Południe S.A. przesyłane jest do odbiorców trzema sieciami ciepłowniczymi zlokalizowanymi w Trzebini:
  1. Sieć PW1 – w której nośnikiem ciepła jest para wodna o temperaturze maksymalnej do 270°C i ciśnieniu do 1,6 MPa,
  2. Sieć PN – w której nośnikiem ciepła jest para wodna o temperaturze maksymalnej do 240°C i ciśnieniu do 0,6 MPa,
  3. Sieć W1 – w której nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze do 130°C w rurociągu zasilającym i do 80°C w rurociągu powrotnym.
ORLEN Południe S.A. posiada taryfę dla ciepła, która zawiera ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach z odbiorcami za sprzedane ciepło oraz świadczone usługi przesyłania i dystrybucji.
 
  

Wzory umów i druków

 
 
 
 
Taryfy dla ciepła
 

 


W związku z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. podajemy do wiadomości ceny, które będą stosowane dla odbiorców uprawnionych zgodnie z art. 1 pkt.1a Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (2023 poz. 295). Ceny będą obowiązywały od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.


Informacja 9 2023.pdfInformacja 9 2023.pdfDecyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.87.2022.MGi z dnia 28 grudnia 2022 r. została zatwierdzona zmiana Taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki nr 909 (2169) w dniu 28.12.2022 r. i będzie obowiązywała od 16 stycznia 2023 r.
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.38.2021.MGi z dnia 22 listopada 2022r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki nr 752 (2012) w dniu 22.11.2022r. i będzie obowiązywała od 11 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r.Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.27.2020.MG z dnia 11 grudnia 2020 r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło i będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 r.

Taryfa dla ciepla 5 Spółki ORLEN Południe S.A.pdf.pdfTaryfa dla ciepla 5 Spółki ORLEN Południe S.A.pdf.pdf

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.15.2019.MGi z dnia 14 sierpnia 2019r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 14 sierpnia 2019r. pod poz. 4028 i będzie obowiązywała od 16 września 2019r. Obowiązuje do 31 gudnia 2020 r.

Taryfa_dla_ciepla_3_1_Spolki_ORLEN_Poludnie_SA.pdfTaryfa dla ciepła 4 Spółki ORLEN Południe S.A.pdf 

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4210-55(8)/2017/2018/1202/III/RF z dnia 27 kwietnia 2018 r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 30 kwietnia 2018r. pod poz. 3448 i będzie obowiązywała od 1 czerwca 2018 r. do 15 września 2019r.
 
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4210-39(15)/2016/1202/II/JI z dnia 23 grudnia 2016r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 29 grudnia 2016r. pod poz. 7985 i obowiązuje od 1 lutego 2017 r. do 31 maja 2018 r.
 
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4210-6(13)/2015/1202/I/MGI z dnia 2 lipca 2015 roku została zatwierdzona taryfa dla ciepła Spółki ORLEN Południe S.A.. Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  nr 4207 w dniu 8 lipca 2015 roku i obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2017r.
 
 
Wpc.pdfWpc.pdf
 
 
 

Marki Grupy ORLEN