Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energia elektryczna
ORLEN Południe S.A. Zakład w Trzebini posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nr WEE/3199/1202/W/OKR/2014/JM z dnia 24.12.2014r. z późniejszymi zmianami. Energia elektryczna wytwarzana jest w kogeneracji z wytwarzaniem ciepła w Elektrociepłowni zlokalizowanej w Trzebini, w dwóch turbozespołach (turbina parowa przeciwprężna TPP o mocy zainstalowanej 6MW i turbina parowa przeciwprężna TPP o mocy zainstalowanej 1,5MW).
 
Produkowana energia elektryczna zużywana jest wyłącznie na własne potrzeby oddziałów produkcyjnych i do celów socjalnych ORLEN Południe S.A.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN