Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dla kontraktorów

W ORLEN Południe bezpieczeństwo to kluczowa kwestia. Staramy się skutecznie przeciwdziałać wypadkom, awariom i pożarom. Utrzymanie bezpieczeństwa na wysokim poziomie to proces niezwykle złożony. Ważną rolę odgrywa w nim edukacja pracowników ale także kontraktorów wykonujących prace na terenie naszych zakładów produkcyjnych.

W trosce o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas prac wykonywanych na terenie ORLEN Południe S.A. publikujemy zbiór obligatoryjnych wymagań dla wszystkich Kontraktorów prowadzących prace na terenie Spółki.

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI.docxOŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI.docx

2020_Program instruktażu ppoz kontraktorów Jedlicze.pdf2020_Program instruktażu ppoz kontraktorów Jedlicze.pdf

2020_Program instruktażu ppoz kontraktorów.pdf.pdf2020_Program instruktażu ppoz kontraktorów.pdf.pdf

2022_Program instruktażu bhp kontraktorów.pdf2022_Program instruktażu bhp kontraktorów.pdf

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót - formularz.docxInstrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót - formularz.docx

Instrukcja bezpiecznej eksploatacji maszyn i narządzi w środowiskach roboczych.pdfInstrukcja bezpiecznej eksploatacji maszyn i narzędzi w środowiskach robtniczych.pdf

Bezpieczna eksploatacja wozów ASN.pdfInstrukcja bezpiecznej eksploatacji wozów asenizacyjnych (ASN).pdf

Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac magazynowych.pdfInstrukcja bezpiecznego wykonywania prac magazynowych.pdf

Instrukcja- bhp przy ręcznych pracach transportowych_06.2022.pdfInstrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych.pdf

Instrukcja blokowanie energii - system LOTO.pdfInstrukcja blokowanie energii - system LOTO.pdf

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych.pdfInstrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych.pdf

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru - Zakład Jedlicze.pdfInstrukcja postępowania na wypadek pożaru - Zakład Jedlicze.pdf

 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru - Zakład Trzebinia.pdfInstrukcja postępowania na wypadek pożaru - Zakład Trzebinia.pdf

Instrukcja organizacji i oznakowania miejsc odkładczych czasowego składowania substancji chemicznych.pdfInstrukcja organizacji i oznakowania miejsc odkładczych czasowego składowania substancji chemicznych.pdf

Instrukcja organizacja ruchu drogowego.pdfInstrukcja organizacja ruchu drogowego.pdf

Instrukcja poruszanie się po terenie kolejowym.pdfInstrukcja poruszanie się po terenie kolejowym.pdf

Instrukcja  prowadzenia pomiarów substancji niebezpiecznych.pdfInstrukcja prowadzenia pomiarów substancji niebezpiecznych.pdf

Instrukcja prowadzenie prac na wysokości.pdfInstrukcja prowadzenie prac na wysokości.pdf

instrukcja  przygotowania i realizacji prac w zbiornikach.pdfInstrukcja przygotowania i realizacji prac w zbiornikach.pdf

Instrukcja realizacji prac w oparciu o pisemne zezwolenia_i_polecenia.pdfInstrukcja realizacji prac w oparciu o pisemne zezwolenia i polecenia.pdf

Instrukcja realizacji prac ziemnych.pdfInstrukcja realizacji prac ziemnych.pdf

Instrukcja stosowania środków ochrony indywidualnej.pdfInstrukcja stosowania środków ochrony indywidualnej.pdf

instrukcja stosowania znaków i sygnałow bezpoieczeństwa.pdfInstrukcja stosowania znaków i sygnałow bezpoieczeństwa.pdf

Instrukcja realizacji prac z połączeniami kołnierzowymi oraz podczas rozszczelniania aparatów.pdfInstrukcja realizacji prac z połączeniami kołnierzowymi oraz podczas rozszczelniania aparatów.pdf

Instrukcja wyładunek wypełnień apaatów za pomocą urzadzeń próżniowych.pdfInstrukcja wyładunek wypełnień aparatów za pomocą urzadzeń próżniowych.pdf


Zasady doboru, eksploatacji i magazynowania przewodów elastycznych.pdfZasady doboru, eksploatacji i magazynowania przewodów elastycznych.pdf

Zasady projektowania, budowy i eksploatacji przejść oraz pomostów roboczych.pdfZasady projektowania, budowy i eksploatacji przejść oraz pomostów roboczych.pdf

Zasady Środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie ORLEN Południe.pdfZasady Środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie ORLEN Południe.pdf

​ ​​​

 
 

Marki Grupy ORLEN