Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
BHP
​Dział Systemów Zarządzania, Ochrony i BHP ORLEN Południe S.A. pełni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w ORLEN Południe,  Spółkach jej Grupy Kapitałowej oraz zlokalizowanej w Trzebini Spółce ORLEN Asfalt, ORLEN OIL – Zakład Produkcyjny Trzebinia. Wymagania kwalifikacyjne, zadania i uprawnienia służby BHP określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
W związku ze zróżnicowaną specyfiką nadzorowanych podmiotów, konieczna jest znajomość nie tylko ogólnych przepisów BHP i prawa pracy, ale także prawa chemicznego, budowlanego, energetycznego, ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych, UDT, ADR, RID, regulacji z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń, eksploatacji oczyszczalni ścieków itd. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, Dział Systemów Zarządzania, Ochrony i BHP wdrożył zmiany będące adaptacją w polskim ustawodawstwie dyrektywy maszynowej, SEVESO II, ATEX USER oraz standardów zarządzania chemikaliami.
 

Kontakt:

Systemy Zarządzania, Ochrona i BHP
 
tel. +48 24 201 00 29
tel. +48 24 201 00 30
fax. +48 24 367 74 15
 
 
 
INFORMACJE NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA
 

Pliki do pobrania: 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN