Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe S.A.

Sekretariat
Sekretariat
tel. + 48 24 201 00 00
tel. + 48 24 201 00 01
fax: + 48 24 367 74 14
 
Sprzedaż i Marketing
Dyrektor Handlowy
 
 
Marketing
 
tel. +48 24 201 02 51
kom. +48 665 440 540  
 
tel. +48 24 201 00 96
kom. +48 669 550 062
 
Zakupy
Dyrektor ds. Zakupów
 
 
tel. +48 24 201 00 55
kom. +48 601 430 396
 
Technologia i Rozwój
Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju
 
tel. + 48 24 201 00 22
kom. + 48 695 555 589
 
Produkcja
Główny Inżynier Zakładu Trzebinia
 
 
Główny Inżynier Zakładu Jedlicze
 
tel. +48 24 201 01 10
kom. +48 603 065 252
 
tel. +48 24 201 00 98
tel. kom. +48 607 759 189  
 
BHP i Bezpieczeństwo Informacji
Kierownik Działu
 
tel. +48 24 201 00 16
kom. +48 601 820 515
 
Księgowość
Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy
 
tel. +48 24 201 01 27
kom. + 48 601 860 039
 
Biuro HR
Dyrektor ds. Personalnych
 
tel. +48 24 201 00 80
kom. +48 665 550 645
 
Informatyka i Cyberbezpieczeństwo
Kierownik Działu
 
tel. +48 24 201 06 20
kom. +48 695 608 083
 
Organizacja, Prawo i Nadzór Właścicielski
Dyrektor ds. Organizacji, Prawa i Nadzoru Właścicielskiego
 
tel. +48 24 201 00 10
kom. +48 609 152 088
 
Komunikacja i Public Relations
Kierownik Działu
tel. +48 24 201 00 20
kom. +48 607 604 041
 
Zarządzanie Majątkiem Nieprodukcyjnym
Kierownik Działu
 
tel. +48 24 201 00 90
kom. +48 607 990 064
 
Utrzymanie Ruchu i Zarządzanie Majątkiem Produkcyjnym
Kierownik Działu
 
tel. +48 201 00 95
kom. +48 603 750 988
 
Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Cieślak
 
 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:
1. ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 27269025 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesłaną przez Pana/Panią wiadomością na adresy kontaktowe email znajdujące się na stronie www.orlenpoludnie.pl.
2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na adresy kontaktowe e-maile znajdujące się na stronie www.orlenpoludnie.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmiot zarządzający stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 

Marki Grupy ORLEN