Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Misja

MISJA BIZNESOWA FIRMY


Być nowoczesną firmą w strategicznej i przyszłościowej branży naftowej, postrzeganą jako istotny partner na rynku paliw. W skali regionu występować w roli kluczowego partnera rozwoju lokalnej społeczności przez mecenat ekonomiczny i kulturalny

Zyskać opinię uznanego pracodawcy dzięki inwestowaniu w pracowników i ich życiowe pasje. Zająć miejsce gwaranta harmonijnego rozwoju pracowników i ich rodzin.

Działać na rzecz środowiska naturalnego regionu przez odnowę obszarów poprzemysłowych i ograniczenie emisji własnej do wód, gleby i powietrza.
 

MISJA SPOŁECZNA FIRMY


Występować w roli kluczowego partnera rozwoju lokalnej społeczności oraz ekonomicznego i kulturalnego mecenasa regionu

Być firmą o dużym zaufaniu społecznym, zyskiwać opinię uznanego pracodawcy, inwestować w pracowników, ich talenty i życiowe pasje.

Cieszyć się mianem przedsiębiorstwa, którego powodzenie ekonomiczne nie jest wartością samą w sobie, lecz służy tym, którzy je wypracowali, ich rodzinom oraz regionowi, w którym żyją i pracują.
 
 

Marki Grupy ORLEN