Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Środowisko

Troska o kondycję otaczającego środowiska naturalnego sprawia, iż ochrona wszystkich elementów przyrody stanowi integralną część działalności gospodarczej spółki, jak również prowadzonych procesów rozwojowych i inwestycyjnych ORLEN Południe S.A .
Zobowiązujemy się do spełniania wymagań prawnych i innych, mających zastosowanie w ORLEN Południe S.A., i dotyczących naszych aspektów środowiskowych, a także do systematycznego zapobiegania i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju. Wdrożony System Zarzadzania Środowiskowego wg ISO 14001 jest narzędziem wykorzystywanym do monitorowania realizacji zadeklarowanych w „Polityce jakości, środowiskowej i BHP” zamierzeń i wskazanych kierunków działalności środowiskowej Spółki.
Prowadzone działania ukierunkowane są na podnoszenie świadomości zarówno pracowników, członków ich rodzin, jak i społeczności lokalnej w zakresie poszanowania środowiska naturalnego poprzez prowadzone akcje. Od lat wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Trzebinia prowadzona jest wigilijna akcja „Drzewko za makulaturę” ciesząca się dużą popularnością wśród mieszkańców gminy Trzebinia.

 

W roku 2016 spółka podpisała dobrowolną deklarację przystąpienia do programu „Odpowiedzialność i troska” (Responsible Care). W ramach programu prowadzone są liczne akcje między innymi „Drzewko za butelkę”. Akcja łączy w sobie walory edukacji ekologicznej, aktywności społecznej, dbałości o środowisko naturalne i o własną gminę, a dedykowana jest dla placówek przedszkolnych i szkolnych w gminie Jedlicze. Zebrane podczas akcji plastikowe butelki PET trafiają do powtórnego przerobu. Symbolem recyklingu zebranych butelek są drzewka, które na uroczystym finale akcji otrzymuje każda placówka biorąca udział w akcji.

 

logoRC.jpg 

 
ORLEN Południe_certyfikat_2023.png 

 
ORLEN Południe SA.png 

 
 

 

 

 

​ 

 
 

Marki Grupy ORLEN