Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
O firmie

Jesteśmy spółką Grupy Kapitałowej ORLEN. Nasze zakłady produkcyjne zlokalizowane są w małopolskiej Trzebini oraz podkarpackim Jedliczu.

Swoją działalność biznesową koncentrujemy na głównych segmentach produktowych związanych z produkcją biopaliw i biokomponentów, glikoli propylenowych i gliceryn, produkcją i sprzedażą parafin oraz specyfików parafinowych, rozpuszczalników, a także olejów bazowych powstałych podczas regeneracji mineralnych olejów odpadowych.

W ORLEN Południe realizujemy model gospodarczy przyszłości, w którym zasoby krążą w zamkniętym obiegu. Ich wartość dodana jest zmaksymalizowana, a powstawanie odpadów zminimalizowane.

Konsekwentnie rozwijamy nowe technologie, kładziemy nacisk na rozwój własnego know-how oraz projektowania uwzględniającego wpływ na środowisko w całym łańcuchu wartości i szeregu działań optymalizacyjnych. Racjonalne wykorzystujemy zasoby surowców, stanowiące podstawę do rozwoju naszej spółki w kierunku biorafinerii.

Realizujemy kluczowe projekty, związane z przekształcaniem surowców odnawialnych do wysokojakościowych „fine chemicals”, znajdujących zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

W roku 2021 uruchomiliśmy pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację do produkcji zielonego glikolu propylenowego. Zaprojektowana instalacja w formule „ECO” wykazuje znaczne ograniczenie ogólnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) na jednostkę produkcji glikolu propylenowego w stosunku do konwencjonalnych technologii – ograniczenie emisji o 60-80%. Cecha ta ma znaczenie dla większości odbiorców, jakimi są duże przedsiębiorstwa dbające o swój proekologiczny wizerunek i realizujące w swojej działalności politykę zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie ze strategią, zakładającą osiągnięcie neutralności emisyjnej w Grupie ORLEN, rozwijamy nową gałąź paliw przyszłości – najwyższej czystości wodór 5.0 dla autobusów, samochodów osobowych oraz innych pojazdów.

W trzebińskiej rafinerii ORLEN Południe powstaje również innowacyjna instalacja do produkcji kwasu mlekowego produkowanego przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Realizujemy również ambitny program wdrożenia produkcji paliw zaawansowanych, jakim jest m.in. bioetanol II generacji. ​Instalacja do jego produkcji powstaje w naszym zakładzie produkcyjnym w Jedliczu.

 
 

Marki Grupy ORLEN