Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energetyka w ORLEN Południe S.A. - Zakład Jedlicze
W dniu 05.01.2015 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie o połączeniu Rafinerii Trzebinia S.A. – jako spółki przejmującej oraz Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. – jako spółki przejmowanej. Jednocześnie zmianie uległa nazwa firmy Rafineria Trzebinia S.A. na ORLEN Południe S.A.

Z dniem 05.01.2015 r. Spółka ORLEN Południe S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.
 
 

Marki Grupy ORLEN