Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Woda pitna
Woda pitna służy do celów produkcyjnych i socjalnych, kupowana jest od lokalnej Spółki wodociągowej tj. Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie i jest dostarczana do odbiorców zlokalizowanych na terenie Grupy Kapitałowej Orlen Południe S.A. - Zakład Trzebinia.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN