Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dotacje - INNOCHEM 

1. Projekt pt. „Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do przemysłu nawozów sztucznych”. 

Dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu ORLEN Południe „Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do przemysłu nawozów sztucznych” 

ORLEN Południe otrzymało dofinansowanie w ramach programu sektorowego INNOCHEM na realizację projektu pt. „Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do przemysłu nawozów sztucznych”. Wartość dofinansowania wyniesie 935 970,47 zł, a budżet całego projektu szacowany jest na 1 646 468,81 zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu sektorowego INNOCHEM działa na rzecz poprawy pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki. Do bieżącej edycji programu INNOCHEM wpłynęło 49 wniosków. Finalnie 27 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. 
 
Dofinansowany projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych dla opracowania i wdrożenia biodegradowalnych antyzbrylaczy do nawozów sztucznych, opartych o surowce pochodzenia roślinnego. Projekt, podzielony na 5 etapów obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe zakończone uzyskaniem gotowego produktu do komercyjnego wdrożenia, zweryfikowanego jakościowo i użytkowo przez ORLEN Południe i wybranych, kluczowych odbiorców. Przewidywany termin zakończenia projektu to luty 2019.
 
ORLEN Południe zakłada wdrożenie linii produktów o wysokiej biodegradowalności, jednocześnie cenowo i jakościowo konkurencyjnych w stosunku do dostępnych obecnie na rynku dodatków przeciwzbrylających stosowanych w przemyśle nawozowym, a wytwarzanych z frakcji naftowych. Dla ORLEN Południe będącego obecnie na etapie wdrażania na rynek klasycznego antyzbrylacza opartego o surowce naftowe nowy środek przeciwzbrylający pozwoli na poszerzenie portfolio w tym segmencie rynku.
  
 

2. Projekt pt. „Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów”

Nad innowacyjną metodą biotechnologicznego przekształcania biorafineryjnych produktów ubocznych oraz surowców pochodzenia roślinnego w kwas mlekowy niezbędny dla branży rolnej, spożywczej, medycznej i farmaceutycznej pracuje spółka ORLEN Południe, z Grupy Kapitałowej ORLEN. Projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych będzie oparta o ich wyniki pierwsza w Polsce instalacja tego typu.

Środki na realizację projektu przyznane zostały ORLEN Południe w ramach programu sektorowego INNOCHEM. Wartość dofinansowania wyniesie 2 379 480,27 zł, a budżet całego projektu szacowany jest na 4 996 157, 77 zł. Do bieżącej edycji programu wpłynęło 40 wniosków, z czego tylko 17  zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Wśród nich znalazły się aż 3 projekty realizowane przez spółki z GK ORLEN.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu sektorowego INNOCHEM działa na rzecz poprawy pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki.
 
Dofinansowany projekt ORLEN Południe pt. „Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów” obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe zakończone uzyskaniem gotowego produktu do komercyjnego wdrożenia. Planowana jest jego jakościowa i użytkowa weryfikacja, za którą będzie odpowiedzialna zarówno spółka ORLEN Południe, jak i wybrani, kluczowi odbiorcy.  Przewidywany termin zakończenia projektu to listopad 2020.
 
Zakładanym efektem realizacji projektu będzie wdrożenie pierwszej w Polsce instalacji działającej w oparciu o innowacyjną technologię wytwarzania kwasu mlekowego z wykorzystaniem odpadów przemysłu rolno-spożywczego i biorafineryjnego. Opracowanie i w następstwie wdrożenie technologii pomoże pokryć rosnące zapotrzebowanie na kwas mlekowy z lokalnych źródeł odnawialnych. Dotychczas niedobory kwasu mlekowego produkowanego w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zmuszały odbiorców tego surowca do importu z Azji i Europy Zachodniej.
 
Kwas mlekowy jest niezbędnym surowcem dla branży rolnej, spożywczej,  farmaceutycznej i innych.  Substancja odgrywa kluczową rolę w produkcji najpopularniejszego, w pełni biodegradowalnego polimeru, polilaktydu (PLA), służącego miedzy innymi do produkcji biodegradowalnych opakowań. PLA znajduje szereg zastosowań w przemyśle budowlanym, technice, optyce oraz przemyśle samochodowym. Z uwagi na swoje właściwości (m.in. przezroczystość) PLA jest stosowany również przy produkcji ogniw fotowoltaicznych, pozwalając na obniżenie kosztów produkcji takich wyrobów. Istotnymi branżami, w których wykorzystywane jest PLA są też medycyna i farmacja, gdzie stosuje się go do produkcji implantów, śrub jak również nici chirurgicznych.
 
  
Rozstrzygnięcie postepowania na wybór podwykonawcy w projekcie dofinansowanym przez NCBiR
 
ORLEN Południe informuje, iż w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na:
 
Wybór podwykonawcy prac w ramach projektu badawczo-rozwojowego - „Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów”.
 
Wybrano ofertę złożoną przez:
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów w łącznej ocenie.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN