Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energia cieplna
Informacja
 
 
 
Zgodnie z uzgodnionym z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie Planem wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła w dniu 20.06.2022 roku, ORLEN Południe S.A. wprowadza do stosowania „Instrukcję wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców”. Ze szczegółami można zapoznać się w siedzibie Spółki ORLEN Południe S.A.

 
 


 

Taryfy dla ciepła
 

 


W związku z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. podajemy do wiadomości ceny, które będą stosowane dla odbiorców uprawnionych zgodnie z art. 1 pkt.1a Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (2023 poz. 295). Ceny będą obowiązywały od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.38.2021.MGi z dnia 22 listopada 2022r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki nr 752 (2012) w dniu 22.11.2022r. i będzie obowiązywała od 11 grudnia 2022 r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.27.2020.MG z dnia 11 grudnia 2020 r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło i będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 r.
 
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.15.2019.MGi z dnia 14 sierpnia 2019r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 14 sierpnia 2019r. pod poz. 4028 i będzie obowiązywała od 16 września 2019 r. Obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.
 
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4210-55(8)/2017/2018/1202/III/RF z dnia 27 kwietnia 2018 r.
została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 27 kwietnia 2018r. pod poz. 2186 i będzie obowiązywała od 1 czerwca 2018 r. do 15 września 2019r.
 
 
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4210-39(15)/2016/1202/II/JI z dnia 23 grudnia 2016r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 29 grudnia 2016r. pod poz. 7985 i obowiązuje od 1 lutego 2017 r. do 31 maja 2018 r.
 

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4210-6(13)/2015/1202/I/MGI z dnia 2 lipca 2015 roku została zatwierdzona taryfa dla ciepła Spółki ORLEN Południe S.A.. Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 4207 w dniu 8 lipca 2015 roku i obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2017r.

 Taryfa dla ciepła Spółki ORLEN Południe S.A.​​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN