Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Gaz ziemny
Gaz ziemny dostarczany jest do ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze przez Energomedia Sp. z o.o. oraz przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku. Gaz dostarczany przez Energomedia Sp. z o.o. w punkcie odbioru posiada ciśnienie 0,8-0,9 MPa, które jest redukowane w stacjach redukcji gazu 0,8 MPa/220 kPa i 220 kPa/50 kPa, stanowiących własność ORLEN Południe S.A. Gaz ziemny dostarczany przez PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku w punktach odbioru posiada ciśnienia 50 kPa i 220 kPa, odpowiadające ciśnieniom sieci dystrybucyjnej w ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze.
 

 

Sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego w obrocie, wraz z usługami dystrybucyjnymi prowadzone jest dla grup odbiorców:
 
  • G1 - moc godzinowa a ≤ 10 m3/h,
  • G2 – moc godzinowa a > 10 m3/h.
 
 
KOMUNIKAT
w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2019 IRiESDg
 
Uprzejmie informujemy, że ORLEN Południe S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDg) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.
ORLEN Południe S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.
Uwagi należy zgłaszać w terminie od 03.06.2019 do 17.06.2019 r. w podany niżej sposób:
1) na adres poczty elektronicznej: slawomir.majerski@orlen.pl
2) faksem na nr 13 43 84 531
Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem Karty Aktualizacji nr 1/2019IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.
 
 
 
KOMUNIKAT
 
W sprawie zatwierdzenia przez ORLEN Południe S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazu ziemnego.
Informujemy, że w dniu 25.03.2019 r. zakończył się proces konsultacji z użytkownikami systemu, projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) gazu ziemnego ORLEN Południe S.A.
 
W związku z zakończeniem konsultacji, zgodnie z Ustawą – Prawo Energetyczne, Zarząd ORLEN Południe S.A. zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazu ziemnego, która obowiązuje od dnia 29.03.2019 r.
 
Zatwierdzona IRiESD zamieszczona jest na stronie internetowej ORLEN Południe S.A. w zakładce ZOBACZ RÓWNIEŻ.
 
 
 
 

Taryfy dla gazu ziemnego w zakresie dystrybucji

 
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4212-5(9)/2018/1202/III/JM z dnia 13 lipca 2018 r. została zatwierdzona Taryfa dla paliw gazowych w zakresie dystrybucji przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe nr 44 (1138) i będzie obowiązywała od 1 sierpnia 2018 r.
 
 
 
 
Taryfy dla gazu ziemnego w zakresie obrotu
 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. w dniu 7 stycznia 2019r. roku zatwierdził nową Taryfę dla paliw gazowych w zakresie obrotu. Taryfa będzie obowiązywać w rozliczeniach z Odbiorcami paliwa gazowego od 1 lutego 2019 r. 
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. w dniu 9 sierpnia 2018 roku zatwierdził nową Taryfę dla paliw gazowych w zakresie obrotu. Taryfa będzie obowiązywać w rozliczeniach z Odbiorcami paliwa gazowego od 1 września 2018 r.
 
 
 

Operator Systemu Dystrybucji (OSDg)

 

Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dniem 10 kwietnia 2015r., ORLEN Południe S.A. uzyskał Status Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazowego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN