Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Gaz ziemny

KOMUNIKAT

w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESDg.

Uprzejmie informujemy, że ORLEN Południe S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDg) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.
 
ORLEN Południe S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.
Uwagi należy zgłaszać w terminie od 20.04.2018 r. do 7.05.2018 r. w podany niżej sposób:
1) na adres poczty elektronicznej: jerzy.paradysz@orlen.pl
2) faksem na nr 13 43 84 531
Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

 

Formularz_zglaszania_uwag_IRiESDg_Orlen_Poludnie.docFormularz_zglaszania_uwag_IRiESDg_Orlen_Poludnie.doc

IRiESDg_Orlen_Poludnie_Projekt.pdfIRiESDg_Orlen_Poludnie_Projekt.pdf

 

Gaz ziemny dostarczany jest do ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze przez Energomedia Sp. z o.o. oraz przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku. Gaz dostarczany przez Energomedia Sp. z o.o. w punkcie odbioru posiada ciśnienie 0,8-0,9 MPa, które jest redukowane w stacjach redukcji gazu 0,8 MPa/220 kPa i 220 kPa/50 kPa, stanowiących własność ORLEN Południe S.A. Gaz ziemny dostarczany przez PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku w punktach odbioru posiada ciśnienia 50 kPa i 220 kPa, odpowiadające ciśnieniom sieci dystrybucyjnej w ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze.

Sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego w obrocie, wraz z usługami dystrybucyjnymi prowadzone jest dla grup odbiorców:

  • G1 - moc godzinowa a ≤ 10 m3/h,
  • G2 – moc godzinowa a > 10 m3/h.
 
 

Taryfy dla gazu ziemnego

 
Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4212-4(10)/2016/1202/II/UJN z dnia 23 listopada 2016 r. została zatwierdzona Taryfa dla paliw gazowych przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe nr 92 (969) i będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r.
 
 
 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4212-2(12)/2015/1202/I/JM z dnia 17 lipca 2015 r., zatwierdzona została taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego ORLEN Południe S.A. Taryfa została opublikowana w Biuletynie branżowym URE – Paliwa gazowe Nr 37/2015 (825) w dniu 17 lipca 2015r. Taryfa obowiązywać będzie w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 sierpnia 2015r.

IRiESD gaz RNJ - OP -ver  14 05 2015.pdfTaryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego 

 

Operator Systemu Dystrybucji (OSDg)

 

Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dniem 10 kwietnia 2015r., ORLEN Południe S.A. uzyskał Status Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazowego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN