Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Olej opałowy ciężki 1E

​Wysokiej jakości olej opałowy produkowany z ciężkich destylatów uzyskiwanych w trakcie procesu zachowawczej, atmosferycznej przeróbki ropy naftowej.
Produkowany w Orlen Południe Olej Opałowy Ciężki 1E:

 • charakteryzuje się niską zawartością siarki
 • wyróżnia się wysoką wartością opałową
 • nie zawiera pierwiastków niepalnych, o czym świadczy niska zawartość popiołów
 • jest nieinwazyjny w stosunku do instalacji:
  - niska zawartość siarki oraz brak zawartości wody znacznie zmniejszają ryzyko powstawania korozji niskotemperaturowej
  - bardzo niska zawartość koksu redukuje podatność na koksowanie elementów instalacji
   

  ZASTOSOWANIE

   
 • przemysł ciężki
 • energetyka do opalania pieców przemysłowych
 • sektor budownictwa drogowego
 • ciepłownictwo
 • procesy produkcji materiałów budowlanych
 • gospodarstwa rolne
   

  TRANSPORT I SPRZEDAŻ

 • sprzedaż w cysternach kolejowych i autocysternach 
 • załadunek do cystern kolejowych i autocystern: odgórny
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:

Numer UN (numer ONZ): UN 3082
Prawidłowa nazwa przewozowa UN: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR – klasa 9
RID – klasa 9
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 90
Klasa/Kod klasyfikacyjny: 9/M6
Grupa pakowania: III

 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
 • kod CN produktu: 2710 19 67

 

WYMAGANIA DLA OLEJU OPAŁOWEGO CIĘŻKIEGO 1E

 

​Własność ​Parametry wymagane
​1. ​Gęstość w 15°C, [g/cm3], n.n. ​0,8901
​2. ​Temperatura zapłonu, t.z., [°C], n.n. ​62
​3. ​Destylacja pod obniżonym ciśnieniem: do 350°C destyluje, [%(v/v)], n.w. 29​
​4. ​Temperatura płynięcia, [°C], n.w. 40​​
​5. ​Lepkość kinematyczna w 100°C, [cSt ], n.w. 25,0​
​6. Wartość opałowa, [MJ/kg], n.n.​ 40,0​
​7. ​Zawartość wody, [%(v/v)], n.w. ​0,20
​8. ​Pozostałość po spopieleniu, [%(m/m)], n.w. 0,20​
​9. ​Zawartość siarki, [%(m/m)] ​min. 0.51 - max. 1.00
​10. ​Odczyn wyciągu wodnego ​obojętny
​11. Zawartość zanieczyszczeń, [%(m/m)]​ 0,30​
​12. ​Zawartość wanadu, [mg/kg] ​150

 

 

Pliki do pobrania:

KCH_2022_11_OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI 1E.pdfKCH_2022_11_OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI 1E.pdf

Ogólne warunki sprzedaży​

​ 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN