Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Ekoterm

​Niskosiarkowy olej należący do grupy średnich destylatów, produkowany w oparciu o najwyższej jakości frakcje uzyskiwane w trakcie procesu zachowawczej, atmosferycznej przeróbki ropy naftowej:

 • charakteryzuje się niską zawartością siarki
 • posiada bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe, co zapewnia doskonałą płynność oleju w niskich temperaturach
 • jest produktem wysokoenergetycznym
 • jest łatwo dostępny
 • jest wzbogacany dodatkami, które sprawiają, że olej Ekoterm wyróżnia się jakością i funkcjonalnością na najwyższym poziomie
   

  ZASTOSOWANIE

 • do opalania pieców przemysłowych
 • do opalania pieców technologicznych
 • do opalania kotłów c.o.
   

  TRANSPORT I SPRZEDAŻ

 • sprzedaż w cysternach kolejowych i autocysternach 
 • załadunek do cystern kolejowych i autocystern: odgórny
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  Numer UN (numer ONZ): UN 1202
  Prawidłowa nazwa przewozowa UN: OLEJ OPAŁOWY, LEKKI
  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
  ADR – klasa 3
  RID – klasa 3
  Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30
  Klasa/Kod klasyfikacyjny: 3/F1
  Grupa pakowania: III
 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
 • kod CN produktu: 2710 19 47
   

  WYMAGANIA DLA EKOTERM

 

 

Własność​ ​Wymagane wartości
​1. ​Gęstość w 15oC, [g/cm3], n.w. ​0,860
​2. ​Temperatura zapłonu, t.z., [oC], n.n. ​56
​3. ​Temperatura płynięcia, [oC], n.w. ​-20
4. ​​Lepkość kinematyczna w 20oC, [cSt ], n.w. ​6,0
​5. ​Wartość opałowa, [MJ/kg], n.n. ​42,6
​6. Zawartość wody, [mg/kg], n.w.​ n.w.200​
​7. Zawartość siarki, [%(m/m)], n.w.​ ​0,10
​8. ​Barwa ​czerwona
​9. ​Zawartość zanieczyszczeń stałych, [mg/kg], n.w. ​24
 

Pliki do pobrania:

 

KCH_2022_12_ON Ekoterm.pdfKCH_2022_12_ON Ekoterm.pdf

Ogólne warunki sprzedaży​

​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN