Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Benzyna surowa

​Frakcja szczytowa, pozyskiwana w trakcie procesu zachowawczej, atmosferycznej przeróbki ropy naftowej:

 • charakteryzuje się niską zawartością siarki i węglowodorów aromatycznych
 • jest bardzo dobrym surowcem w procesach pirolizy węglowodorów ze względu na niską zawartość chloru – poniżej 1 ppm, arsenu – poniżej 1 ppb, ołowiu – poniżej 100 ppb
   

  ZASTOSOWANIE

 • wsad do procesu pirolizy
 • surowiec w procesach specyficznych tj.: izomeryzacja, reforming
   

  TRANSPORT I SPRZEDAŻ

 • sprzedaż w cysternach kolejowych 
 • załadunek do cystern kolejowych: odgórny
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  Numer UN (numer ONZ): UN 1268
  Prawidłowa nazwa przewozowa UN: PRODUKTY NAFTOWE, I.N.O.
  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
  ADR – klasa 3
  RID – klasa 3
  Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
  Klasa/Kod klasyfikacyjny: 3/F1
  Grupa pakowania: I
 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
 • kod CN produktu: 2710 12 11
   
   

  WYMAGANIA DLA BENZYNY SUROWEJ

 

 

Własność​ ​Parametry wymagane
​1. ​Gęstość w 15oC, [g/cm3], n.w. ​0,740
​2. ​Zawartość siarki, [% (m/m)], n.w. 0,18​
​3. ​Zawartość ołowiu w [ppb], n.w. ​100
4.​ ​Wygląd ​Jasny, przezroczysty, bez widocznych zanieczyszczeń i wody
​5. ​Skład frakcyjny
- początek destylacji, [oC], n.n.
- koniec destylacji, [oC], n.w.

30
200

​6. ​Zawartość węglowodorów aromatycznych, [% (m/m)], n.w. ​10,00
​7. ​Liczba kwasowa, [mg KOH/g], n.w. 1,00​
 

 Pliki do pobrania:

KCH_2022_12_BENZYNA SUROWA.pdfKCH_2022_12_BENZYNA SUROWA.pdf

SN_BENZYNA SUROWA_265-046-8.pdfSN_BENZYNA SUROWA_265-046-8.pdf


Ogólne warunki sprzedaży​

KONTAKT HANDLOWY
​Katarzyna Schleis
Kierownik

​​tel. +48 24 201 01 19
kom: +48 605 437 787
Katarzyna.Schleis@orlen.pl​​Marek Jędros
Product Manager

tel. +48 24 201 00 60
kom: +48 601 439 037
Marek.Jedros@orlen.pl​ 
 
 

Marki Grupy ORLEN