Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe – Sprzedaż i Obsługa Klienta

Dyrektor Handlowy

​Janusz Zelga 


​​tel. +48 24 201 02 51
kom. +48 665 440 540
Janusz.Zelga@orlen.pl

Segment - parafiny

​​Radosław Grabowski
Product Manager

​tel. +48 24 201 00 77
kom. +48 601 414 964
Radoslaw.Grabo​wski@orlen.pl

Tomasz Marciniec
Product Manager

​​tel. +48 24 201 02 77
kom. +48 601 518 084​​Tomasz.Marciniec@orlen.pl

Magdalena Kozińska
Product Manager

tel. +48 24 201 02 72
kom. +48 609 032 714
Magdalena.Kozinska@orlen.pl

​Małgorzata Gurtowska
Product Manager


​​​tel. +48 24 201 00 61 
kom. +48 663 730 175
Malgorzata.Gurtowska@orlen.pl
Segment - gliceryny

​​Dagmara Głowacka
Product Manager​​​
​​
tel. +48 24 201 00 69
kom. +48 607 465 255
Dagmara.Glowacka@orlen.pl​​​​

​Maciej Jopek
Product Manager​​​

​tel. +48 24 201 01 73 
kom. +48 667 530 079
Maciej.Jopek@orlen.pl​​

Segment - ​rozpuszczalniki

Mariusz Kopciuch​
Product Manager


​tel. +48 24 201 07 16
kom. +48 605 092 246
Mariusz.Kopciuch@orlen.pl​

Maciej Niechaj
Product Manager

tel. +48 24 201 01 39
kom. +48 665 444 843
Maciej.Niechaj@orlen.pl​​​​

Segment - oleje opałowe, estry, benzyny, paliwo żeglugowe
Katarzyna Schleis
Kierownik

 

tel. +48 24 201 01 19
fax: +48 24 367 74 17
kom: +48 605 437 787
Katarzyna.Schleis@orlen.pl​​


​Agnieszka Mentel-Januszek
Product Manager​​tel. +48 24 201 00 68
fax: +48 24 367 74 17
kom. +48 601 430 864


Marek Jędros
Product Manager

 


tel. +48 24 201 00 60
fax: +48 24 367 74 17
kom: +48 601 439 037
 
Segment - oleje bazowe

​​Piotr Bugajski
Product Manager​​​​tel. +48 24 201 07 17
kom. +48 603 950 885
​Piotr.Bugajski@orlen.pl
Maciej Niechaj
Product Manager

tel. +48 24 201 01 39
kom. +48 665 444 843
Maciej.Niechaj@orlen.pl​​​​
​Segment - Wodór 5.0 jakości automotive

​​​Małgorzata Gurtowska
Product Manager​​​tel. +48 24 201 00 61 
kom. +48 663 730 175
Malgorzata.Gurtowska@orlen.pl


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy,że:
1.  Spółka ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 27269025. działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2.  Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: sekretariat.poludnie@orlen.pl.
3.  Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: 
rodo.poludnie@orlen.pl
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
     a) udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą poczty elektronicznej na  
     adresy kontaktowe znajdujące się na stronie 
www.orlenpoludnie.pl – dla realizacji naszego
     prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia komunikacji z użytkownikiem
     serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do ORLEN Południe S.A - na
     podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
     W tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec
     ich przetwarzania;
     b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć
     związek z prowadzonymi przez ORLEN Południe S.A działaniami oraz świadczeniem usług
     – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia
     roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany
     przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.  Posiada Pani/Pan prawo do:
     a)  dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
     przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
     przetwarzania.
     b)  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
     Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
     przepisy RODO.
7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.​​​​​​​​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN