Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wosten 65A
Wosten 65A  jest woskiem powstałym w wyniku komponowania gaczów parafinowych.
D
odawany do mieszanki gumowej rozpuszcza się w kauczuku w temperaturze wulkanizacji, przez co powoduje migrację wosku z wnętrza wyrobu na jego powierzchnię.

Wosk ten zabezpiecza gumę przed działaniem światła i ozonu. Na powierzchni gumy tworzy niewielką warstwę ochronną, dzięki czemu zwiększa się trwałość gumy, uzyskiwany jest również efekt połysku.
ZASTOSOWANIE:

  • przemysł gumowy – jako środek o działaniu przeciwstarzeniowym, dodawany do mieszanek gumowych​​
​TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

  • sprzedaż w workach po 20 kg,
  • produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
  • załadunek: od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 14.00
  • miejsce załadunku: magazyn główny​​​ 

WYMAGANIA DLA WOSTEN 65A

Własność

Parametry wymagane
norma​
Temperatura krzepnięcia, [°C]

62 - 69
​PN ISO 2207
Penetracja w 25°C, [x 0,1 mm] max.

26
PN-C-04313
Zawartość oleju w bazie przed modyfikacją, % wag.

max 2,0
​ASTM D 721
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s]​

5,0 – 8,0
​PN-EN-ISO 3104
Zawartość izoparafin i naftenów, % wag. min.

55
​ZN-82/MPChiL/NF-161 pkt. 3.4
Produkt spełnia wymagania zgodności z Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – RoHS III (Dz. U. L 175 z 1.7.2011, str. 88-110, z późń. zm.


PLIKI DO POBRANIA:​​​​​​​
KONTAKT HANDLOWY
Małgorzata Gurtowska
Product Manager ​

​​​tel. +48 24 201 00 61 
kom. +48 663 730 175
malgorzata.gurtowska@orlen.pl 
 
 

Marki Grupy ORLEN