Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PARAFINA R-58
Parafina R-58 jest produktem odolejenia gaczy parafinowych metodą krystalizacji statycznej oraz rafinacji adsorpcyjnej.

ZASTOSOWANIE:

-         produkcja świec, 
-         środki impregnacyjne oraz ochronne w przemyśle chemicznym.
 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

-         sprzedaż w granulacie (worki 20 kg),
-         parafina R-58 nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych                    RID i ADR,
-         załadunek: od poniedziałku do piątku w godz. Od 6.00 do 14.00,
-         miejsce załadunku: Magazyn główny.
 
 

WYMAGANIA DLA PARAFINY R-58​

Własności Parametry wymagane
Zawartość oleju, [%(m/m)], max.
0,8
Barwa Saybolt, min.
+24
Penetracja w 25°C, [x 0,1 mm] max.
20
Temperatura krzepnięcia, [°C]
54 - 58
 
Pliki do pobrania:
​​​
KONTAKT HANDLOWY
Semi-parafiny
 
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN