Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Destylat Naftowy Lekki

​Produkt pozyskiwany w trakcie procesu zachowawczej, atmosferycznej przeróbki wyselekcjonowanych, niskosiarkowych rop naftowych.
Produkowany w Orlen Południe Destylat Naftowy Lekki:

 • charakteryzuje się niską zawartością siarki
 • posiada bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe, które pozwalają na wykorzystanie go w procesie komponowania paliw dieslowych o charakterze arktycznym
   

  ZASTOSOWANIE

 • surowiec do produkcji paliwa Jet A1
 • surowiec w procesach specyficznych
   

  TRANSPORT I SPRZEDAŻ

 • sprzedaż w cysternach kolejowych 
 • załadunek do cystern kolejowych: odgórny
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  Numer UN (numer ONZ): UN 1268
  Prawidłowa nazwa przewozowa UN: DESTYLATY Z ROPY NAFTOWEJ I.N.O.
  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
  ADR – klasa 3
  RID – klasa 3
  Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30
  Klasa/Kod klasyfikacyjny: 3/F1
  Grupa pakowania: III
 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
 • kod CN produktu: 2710 19 11

 

WYMAGANIA DLA DESTYLATU NAFTOWEGO LEKKIEGO

 

​Własność Parametry
wymagane​
​1. ​Gęstość w 15oC, [g/cm3], n.w. ​0,810
​2. ​Lepkość kinematyczna w 20°C, [mm2/s], n.w. ​3,0
​3. Temperatura zapłonu, [°C] (t.z.), n.n.​ ​40
​4. ​Zawartość siarki, [% (m/m)], n.w. ​0,2
​5. ​Destylacja: wybieg-koniec, [°C] ​140-250
 

Pliki do pobrania:

KCH_2022_12_DESTYLAT NAFTOWY LEKKI.pdfKCH_2022_12_DESTYLAT NAFTOWY LEKKI.pdf

SN_DESTLAT NAFTOWY LEKKI_Kerosine (petroleum).pdfSN_DESTLAT NAFTOWY LEKKI_Kerosine (petroleum).pdfOgólne warunki sprzedaży​​

KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN