Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
BIO Glikol propylenowy

Produkowany przez ORLEN Południe
W ofercie PKN ORLEN
CHARAKTERYSTYKA​​

​BIO Glikol propylenowy otrzymywany jest w wyniku katalitycznej reakcji gliceryny destylowanej 99.7% z wodorem. Jest to produkt ekologiczny, wytwarzany z destylowanej gliceryny, pochodzącej ze zrównoważonej produkcji biodiesla, gdzie w procesie transestryfikacji wykorzystywane są oleje roślinne.ZASTOSOWANIE​

BIO Glikol propylenowy jest stosowany do produkcji płynów chłodniczych oraz płynów niskokrzepnących, środków przeciw zamarzaniu i żywic poliestrowych.SPECYFIKACJA

Własność

Wartość

Jednostka

Metoda badań

Zawartość glikolu propylenowego (glikol 1,2-propylenowy)

> 99.5

% (m/m)

PM 488

Zawartość glikolu etylenowego

< 500

ppm (m/m)

USP 43

Barwa Pt/Co

< 10

Hazen

PN EN ISO 6271

Współczynnik załamania światła w 20°C

1.4431 – 1.433

-

Eur.Ph.10/430 p.2.2.6

Liczba kwasowa TAN

< 0,02

mg KOH/g

PM 158

Zawartość popiołu siarczanowego

< 70

wt ppm

Eur.Ph.10/430 p.2.4.14

Gęstość w 20°C

1,035 – 1,040  

kg/m3

PM 379

Zakres wrzenia

184 – 189

°C

Eur.Ph.10/430 p.2.2.12

Zawartość metali ciężkich

≤ 5

ppm (m/v)

Eur.Ph.10/430 p.2.4.8

Zawartość wody

< 0,2

% (m/m)

Eur.Ph.10/430 p.2.5.12

Zawartość substancji utleniających

Spełnia wymagania

-

Eur.Ph.10/430-1

Zawartość substancji redukujących

Spełnia wymagania

-

Eur.Ph.10/430-2

Zawartość siarczanów

≤ 60

ppm (m/m)

PM 621

Zawartość chlorków

≤ 70

ppm (m/m)

PM 621
PRZECHOWYWANIE​

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Magazynować w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed powietrzem, wilgocią i światłem.​TRANSPORT

BIO Glikol propylenowy nie jest materiałem niebezpiecznym według RID/ADR.​


OPAKOWANIE

Luz​.


KONTAKT HANDLOWY

PKN ORLEN S.A.
link do strony​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN