Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Bioester B100

​Bioester B100 jest to ester metylowy stosowany jako samoistne pełnowartościowe paliwo do silników z zapłonem samoczynnym.

Bioester B100 powstaje w procesie transestryfikacji olejów roślinnych z metanolem. Biodiesel posiada właściwości fizykochemiczne zbliżone do oleju napędowego, ponadto jest paliwem odnawialnym i biodegradowalnym. Jego stosowanie obniża całkowitą emisję gazów cieplarnianych (GHG), czego dowodem jest Certyfikat potwierdzający spełnienie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju.

Produkowany w Orlen Południe Bioester B100 jest zgodny z normami polskimi i europejskimi:

  • produkowany na bazie oleju rzepakowego (RME) lub olejów roślinnych (FAME)
  • posiada doskonałe własności niskotemperaturowe
  • bardzo dobre właściwości smarne wpływają korzystnie na pracę i trwałość silnika posiada niską zawartość siarki


 

ZASTOSOWANIE

  • jako samoistne biopaliwo B100 do bezpośredniego zastosowania w silnikach o zapłonie samoistnym (wysokoprężny)


 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ

  • sprzedaż w cysternach kolejowych i autocysternach
  •  załadunek do autocystern: oddolny i odgórny
  • nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
  • godziny otwarcia od poniedziałku od godz. 6.00 do soboty do godziny 14.00 w trybie ciągłym
  • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
  • kod CN produktu: 3826 00 10

 

Wymagania dla Bioester B100

​ ​ ​ ​Własności ​Parametry wymagane
​B D​ F​
1.​ ​Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych, [%(m/m)], n.n. ​96,5
​2. ​Gęstość w temp. 15°C, [kg/m3] ​860,0 ÷ 900,0
​3. ​Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s] 3,50 ÷ 5,00​
​4. ​Temperatura zapłonu, [°C], n.n. 101
​5. ​Zawartość siarki UV, [mg/kg], n.w. 10,0​
​6. ​Liczba cetanowa, n.n. ​51,0
​7. ​Zawartość popiołu siarczanowego, [%(m/m)], n.w. ​0,02
​8. ​Zawartość wody, [mg/kg], n.w. ​500
​9. Całkowita zawartość zanieczyszczeń, [mg/kg], n.w. ​24
10. ​Badanie działania korodującego na płytkę z miedzi (3h 500°C), stopień korozji, n.w. ​1
11. Stabilność oksydacyjna w temp. 110°C, [godz.], n.n.​ ​8,0
12. ​Liczba kwasowa, [mg KOH/g], n.w. ​0,50
13. ​Liczba jodowa, [g jodu/100g], n.w. ​120
14. ​Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego, [%(m/m)], n.w. ​12,0
15. ​Zawartość estru metylowego kwasów polienowych , [%(m/m)], n.w. ​1
16. ​Zawartość alkoholu metylowego [%(m/m)], n.w. ​0,20
17. Zawartość monoacylogliceroli, [%(m/m)], n.w. ​0,70
18. ​Zawartość diacylogliceroli, [%(m/m)], n.w. ​0,20
19. ​Zawartość triacylogliceroli, [%(m/m)], n.w. ​0,20
20. ​Zawartość wolnego glicerolu, [%(m/m)], n.w. ​0,02
21. ​Zawartość ogólnego glicerolu, [%(m/m)], n.w. ​0,25
22. ​Zawartość metali grupy I (Na+K), [mg/kg], n.w. ​5,0
23. ​Zawartość metali grupy II (Ca+Mg)(ICP), [mg/kg], n.w. ​5,0
24. ​Zawartość fosforu, [mg/kg], n.w. ​4,0
25. ​Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) 1), [°C], n.w.
​0 -10​ -20​
26. ​Temperatura mętnienia , [°C], n.w. ​5 ​-3 ​-3
B – okres letni
D – okres przejściowy
F – okres zimowy

 

Pliki do pobrania:

KCH_2019_10_BIOESTER B100.pdfKCH_2019_10_BIOESTER B100.pdf

KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN