Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rafinerii Trzebinia S.A. na dzień 20 lutego 2007 roku

06-02-2007  

​Zarząd Rafinerii Trzebinia Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, przy ul. Fabrycznej 22, wpisanej w dniu 5 sierpnia 2002 roku

do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125856, działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 lutego 2007 roku, na godzinę 12.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22 (budynek Zarządu).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie decyzji w przedmiocie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad od godz. 11.30.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rafinerii Trzebinia S.A ukazało się w dniu 29 stycznia 2007 roku, w numerze 20 Monitora Sądowego i Gospodarczego, poz. 1184.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN