Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie rady nadzorczej Rafinerii Trzebinia S.A.

01-06-2007  

​Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. działający w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku jako

akcjonariusza Spółki Rafineria Trzebinia S.A., na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, odwołał z dniem 30 maja 2007 roku Pana Ivana Ottis z funkcji Członka Rady Nadzorczej Rafinerii Trzebinia S.A. i wyznaczył do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kozerę.

W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Rafinerii Trzebinia S.A. przedstawia się następująco:
1. Jerzy Pazura - Przewodniczący RN,
2. Kazimierz Mosiński - Wiceprzewodniczący RN,
3. Renata Rosiak - Sekretarz RN,
4. Robert Czekaj - Członek RN,
5. Aleksandra Sieczkowska - Członek RN,
6. Krzysztof Kozera - Członek RN,
7. Włodzimierz Paterka - Członek RN.


 
 
 

Marki Grupy ORLEN