Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie rady nadzorczej Rafinerii Trzebinia S.A.

30-03-2007  

​Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. działający w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku jako akcjonariusza Spółki Rafineria Trzebinia S.A.

na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki odwołał z dniem 14 marca 2007 roku Pana Pawła Maślakiewicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Rafinerii Trzebinia S.A. i wyznaczył do Składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Sieczkowską.

W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Rafinerii Trzebinia S.A. przedstawia się następująco:
1. Jerzy Pazura - Przewodniczący RN,
2. Kazimierz Mosiński - Wiceprzewodniczący RN,
3. Renata Rosiak - Sekretarz RN,
4. Aleksandra Sieczkowska - Członek RN,
5. Ivan Ottis - Członek RN,
6. Włodzimierz Paterka - Członek RN.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN