Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ZWZ Rafinerii Trzebinia

05-05-2014  

​Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rafinerii Trzebinia 29 kwietnia 2014 r. zatwierdziło sprawozdania finansowe z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2013. Udzielono także absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej  Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w ubiegłym roku.
 
Akcjonariusze zaakceptowali sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe za rok 2013. Podjęto również decyzję o pokryciu straty za rok 2013 z kapitału zapasowego Rafinerii Trzebinia.
 
W konsekwencji decyzji ZWZ, w życie weszły  uchwały Rady Nadzorczej Spółki o powołaniu Zarządu na okres kolejnej, trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się 30 kwietnia 2014 r., w składzie:

1) Krzysztof Zdziarski    – Prezes Zarządu
2) Grzegorz Salamon     – Członek Zarządu
3) Paweł Stawarz           – Członek Zarządu

 
 
 

Marki Grupy ORLEN