Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wykup przymusowy akcji Rafinerii Trzebinia S. A.

08-12-2014  

​Zarząd Spółki Rafineria Trzebinia S.A. („Spółki”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.11.2014 r. uchwaliło przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, tj. posiadających akcje o następujących numerach:

Liczba akcji
Od numeru
Do Numeru
Liczba akcji
Od numeru
Do Numeru
Liczba akcji
Od
numeru
Do Numeru
92
2 964 663
2 964 754
588
3 369 955
3 370 542
117
3 546 323
3 546 439
61
2 965 106
2 965 166
441
3 384 655
3 385 095
117
3 546 440
3 546 556
122
2 965 167
2 965 288
441
3 392 593
3 393 033
117
3 547 376
3 547 492
122
2 965 350
2 965 471
441
3 416 848
3 417 288
468
3 547 493
3 547 960
1 174
2 965 655
2 966 828
441
3 432 724
3 433 164
117
3 547 961
3 548 077
735
2 966 829
2 967 563
3
3 458 435
3 458 437
117
3 548 780
3 548 896
22
2 967 564
2 967 585
293
3 472 499
3 472 791
234
3 549 599
3 549 832
7
2 967 586
2 967 592
293
3 501 799
3 502 091
117
3 549 833
3 549 949
1
2 967 593
2 967 593
293
3 505 608
3 505 900
61
3 549 950
3 550 010
1
2 967 594
2 967 594
293
3 515 863
3 516 155
122
3 550 072
3 550 193
735
2 967 616
2 968 350
293
3 530 220
3 530 512
61
3 550 194
3 550 254
5
2 981 581
2 981 585
293
3 534 615
3 534 907
61
3 550 316
3 550 376
735
3 012 451
3 013 185
293
3 537 252
3 537 544
122
3 550 438
3 550 559
735
3 017 596
3 018 330
117
3 539 654
3 539 770
49
3 550 621
3 550 669
734
3 088 891
3 089 624
234
3 539 771
3 540 004
3
3 550 670
3 550 672
735
3 118 291
3 119 025
117
3 540 005
3 540 121
24
3 550 673
3 550 696
735
3 185 176
3 185 910
117
3 540 122
3 540 238
14
3 550 697
3 550 710
735
3 186 646
3 187 380
117
3 540 239
3 540 355
2
3 550 739
3 550 740
735
3 197 671
3 198 405
117
3 540 824
3 540 940
61
3 550 743
3 550 803
735
3 205 021
3 205 755
468
3 540 941
3 541 408
293
3 550 804
3 551 096
735
3 205 756
3 206 490
4
3 541 409
3 541 412
59
3 551 097
3 551 155
735
3 245 446
3 246 180
2
3 541 877
3 541 878
61
3 551 170
3 551 230
35
3 255 736
3 255 770
117
3 542 579
3 542 695
61
3 551 597
3 551 657
91
3 268 231
3 268 321
117
3 543 047
3 543 163
183
3 551 841
3 552 023
735
3 282 196
3 282 930
117
3 543 164
3 543 280
61
3 552 024
3 552 084
245
3 288 076
3 288 320
2
3 543 983
3 543 984
1
3 552 085
3 552 085
245
3 288 321
3 288 565
349
3 543 985
3 544 333
61
3 552 146
3 552 206
1
3 304 099
3 304 099
117
3 544 451
3 544 567
61
3 552 573
3 552 633
588
3 347 023
3 347 610
117
3 545 972
3 546 088
61
3 553 000
3 553 060
588
3 359 371
3 359 958
117
3 546 089
3 546 205
9
3 553 183
3 553 191
588
3 365 839
3 366 426
117
3 546 206
3 546 322
 
Cena akcji podlegających przymusowemu wykupowi wynosi  97,22 zł / akcję.
 
Treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ww. temacie (nr 5) ogłoszona została w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 237 pod pozycją 16328 z dnia 8 grudnia 2014r.
 
W związku z powyższym oraz działając na podstawie art. 418 §2a ksh wzywa się akcjonariuszy mniejszościowych do złożenia akcji za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. („CDM”) w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o wykupie tj. do dnia 8 stycznia 2015 r.
Akcjonariusze powinni zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do dowolnego Punktu Obsługi Klientów CDM („POK”) na terenie całego kraju celem złożenia oświadczenia o przekazaniu akcji do rozporządzenia Spółki w celu wykupu i o sposobie zapłaty ceny za akcje.
 
Zapłata za akcje podlegające przymusowemu wykupowi i wskazane w ww. oświadczeniu, zrealizowana będzie za pośrednictwem CDM, zgodnie z ww. oświadczeniem, tj.: na wskazane konto bankowe lub gotówką w kasie POK.
 
Wykaz POK znajduje się na stronie internetowej CDM: www.cdmpekao.com.pl.
W przypadku niezłożenia akcji, Zarząd Spółki unieważni je w trybie art. 358 ksh. Zapłata za unieważnione akcje zrealizowana będzie za pośrednictwem Spółki.
 

Ogłoszenie MSiG_wykup przymusowy akcji RT SA.pdfOgłoszenie MSiG_wykup przymusowy akcji RT SA 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN