Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Stanowisko Zarządu Rafinerii Trzebinia S.A. w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 roku

22-01-2007  

​W dniu 1 stycznia 2007 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. podjął 2 stycznia 2007 roku uchwałę w przedmiotowej sprawie. Wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów obniżenie ulgi akcyzowej na biopaliwa skutkuje czasowym wstrzymaniem produkcji i sprzedaży biopaliwa ON BIO z 20% zawartością estrów FAME (nazwa handlowa „ON BIO 10”).

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz ekonomicznych, Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. podjął następujące decyzje:

1. Renegocjacja zawartych kontraktów na dostawy surowców do produkcji biodiesla FAME
2. Koncentracja działań handlowo – marketingowych na sprzedaży produkowanych estrów FAME na rynki zagraniczne.

W obliczu obowiązywania nowych regulacji prawnych Zarząd podjął również decyzję o wstrzymaniu prowadzonych prac nad programem inwestycyjnym, zmierzających do zwiększenia posiadanych obecnie mocy produkcyjnych. Czasowe wstrzymanie produkcji biopaliwa ON BIO oraz działań inwestycyjnych będzie obowiązywało do czasu wdrożenia w życie stabilnych przepisów podatkowych wspierających rozwój alternatywnych źródeł energii.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN