Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rafineria Trzebinia w rankingu polskich przedsiębiorstw Perły Polskiej Gospodarki

25-11-2010  

​​Spółka została wyróżniona tytułem Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie tegorocznego rankingu polskich przedsiębiorstw.Certyfikat został przyznany za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa


Doceniono także pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Coroczny specjalny ranking polskich przedsiębiorstw „Perły Polskiej Gospodarki" jest przygotowywany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wspólnie z wydawcą miesięcznika gospodarczego „Polish Market”. Celem rankingu jest wyłonienie firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 milionów złotych (Perły Duże) lub 1 miliard złotych (Perły Wielkie). Jednocześnie są to firmy, które spełniają z góry nadaną minimalną wartość następujących kryteriów przyjętych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk takich jak dynamika przychodów, rentowność sprzedaży, zadłużenie, stopa zwrotu brutto w aktywach, stopa zwrotu netto na kapitale własnym oraz wydajność pracy.

Jako Grupa Rafineria Trzebinia jest zintegrowanym wewnętrznie centrum produkcyjno-usługowym zajmującym się produkcją i sprzedażą biodiesla, przerobem ropy naftowej, produkcją parafiny oraz dystrybucją hurtową paliw na teren Małopolski i Śląska.

Rafineria Trzebinia jest pierwszym polskim producentem biopaliw i jako pierwsza uruchomiła w 2004 roku przemysłową instalację do ich produkcji. Spółka dysponujemy największym doświadczeniem w produkcji biodiesla na polskim rynku, długoterminowymi umowami na dostawy surowca, a także możliwościami przedłużenia łańcucha wartości o nowe perspektywiczne i innowacyjne produkty.

Proces rafinacji odbywa się na instalacji destylacji rurowo-wieżowej (DRW), gdzie przerabiane są ropy krajowe o bardzo zmiennej jakości.

Produkcja parafin i specyfików parafinowych bazuje na uruchomionej w 2005 roku instalacji hydrorafinacji parafin, najnowocześniejszej i jedynej w tej części Europy instalacji tego typu. Polskie parafiny hydrorafinowane pochodzą wyłącznie z trzebińskiej instalacji. Na polskim rynku sprzedaży parafin udział trzebińskiej produkcji kształtuje się na poziomie 22%.

Posiadany potencjał infrastrukturalny i geograficzny sprawiają, że Terminal Paliw w Trzebini jest doskonałym miejscem dla przeładunku i magazynowania  paliw ciekłych. Bliskość dużych rynków i aglomeracji, lokalizacja w pobliżu dużego węzła kolejowego i autostrady A4 sprawiają, że Terminal jest strategicznym punktem na mapie sprzedaży i dystrybucji paliw na regionalnym rynku.

W ramach Grupy Kapitałowej funkcjonuje centrum kompetencji do rozwoju specjalistycznych ekousług w zakresie czyszczenia instalacji przemysłowych, utylizacji odpadów i ochrony środowiska. Z kolei aktywność w obszarze energousług jest możliwa dzięki posiadanemu statusowi przedsiębiorstwa energetycznego ze wszystkimi wymaganymi koncesjami i pozwoleniami.

Wszystkie działania podejmowane w poszczególnych obszarach są realizowane z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Rafineria uwzględnia w swojej strategii realizację działań wpływających na osiągnięcie równowagi między czynnikami biznesowymi i potrzebami otoczenia społecznego.

Certyfikat_Perla_Polskiej_Gospodarki_2010.pdf 66.77 KB

 
 
 

Marki Grupy ORLEN