Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rafineria Trzebinia na FUELS ZOOM w Krakowie

22-08-2013  

​W dniach 17-18 września odbędzie się IV Konferencja Naukowo-Techniczna, której sponsorem jest Rafineria Trzebinia. Spotkanie, organizowane przez Instytut Nafty i Gazu poświęcone będzie problematyce paliw silnikowych FUELS ZOOM - „Biopaliwa a kryteria zrównoważonego rozwoju. Implementacja dyrektywy RED”.

Rafineria Trzebinia jako pionier na krajowym rynku biopaliw i biokomponentów, konsekwentnie rozwija technologie, kładzie nacisk na rozwój know-how i prowadzi szereg działań optymalizacyjnych stanowiących podstawę do rozwoju
w kierunku biorafinerii. Podczas zbliżającej się konferencji Spółka zaprezentuje swoje doświadczenia jako podmiot certyfikowany, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obliczania emisji GHG.

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie właśnie problematyce spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty i biopaliwa ciekłe. Wymagania te zostały określone w dyrektywie 2009/28/WE zwanej potocznie dyrektywą RED i zaimplementowane do nowelizowanej Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Program Konferencji zakłada dyskusję nad najbardziej istotnymi problemami oraz wymaganiami stawianymi przez nowelizowane prawo podmiotom gospodarczym występującym w łańcuchu dostaw biopaliw. Uczestnicy zapoznają się
z zagadnieniem procesu certyfikacji na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju wg wymagań dyrektywy RED. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do producentów paliw, biopaliw silnikowych, biokomponentów oraz podmiotów przetwarzających biomasę na cele paliwowe, w tym w szczególności producentów oleju rzepakowego, gorzelników, magazynów, punktów skupu ziarna, a także producentów rolnych i podmiotów zaangażowanych
w produkcję lub przetwarzanie biomasy na cele paliwowe.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN