Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
REACH - pełna rejestracja substancji zawartych w produktach Rafinerii Trzebinia

07-12-2010  

​Rafineria Trzebinia wypełniła postanowienia REACH, dokonując pełnej rejestracji substancji zawartych w wytwarzanych produktach. Dla każdej z substancji przyznano określony numer rejestracyjny


Wypełnienie zapisów oznacza, że produkty  RT mogą być nadal obecne w obrocie po 1 grudnia 2010 roku.
Substancje, dla których dokonana została pełna rejestracja to pochodzące z instalacji BIO Rafinerii Trzebinia: Biodiesel B100, Biodiesel RME, Biodiesel FAME, gliceryna farmaceutyczna, destylowana, techniczna oraz destylat gliceryny. Z instalacji do przerobu ropy zarejestrowano: destylat naftowy lekki, benzyna do pirolizy, destylat naftowy średni, destylat naftowy do celów żeglugi morskiej oraz siarczan potasu.

Rejestracja substancji odbyła się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (REACH).  Dokument dotyczy bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację i ocenę, a w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń, ograniczenia handlu i stosowania chemikaliów, których roczna produkcja w UE lub import wynosi tonę lub więcej. Dokument obowiązuje w Unii Europejskiej oraz w takich krajach jak Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Głównym celem rozporządzenia jest zrewolucjonizowanie prawa chemicznego, a co za tym idzie także wszystkich dziedzin życia gospodarczego, w których są stosowane lub przemieszczane chemikalia. Rozporządzenie porządkuje i ujednolicenia zasady klasyfikacji i oznaczania, a także systematyzuje uporządkowanie informacji, które posiadają poszczególni producenci chemikaliów.

Zdaniem twórców rozporządzenia, podstawowe cele systemu REACH to między innymi ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, które mogą być powodowane przez substancje chemiczne. Dodatkowo, zwiększenie konkurencyjności kluczowego sektora w przypadku gospodarki UE jakim jest przemysł chemiczny oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. REACH ma także za zadanie promowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń substancji. 

System REACH powoduje, że przemysł ponosi główną odpowiedzialność za zarządzanie zagrożeniami stwarzanymi przez substancje chemiczne i za udostępnianie użytkownikom odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH, po 1 grudnia 2010 roku substancje nie poddane procedurze rejestracji pełnej nie będą mogły znajdować się w obrocie na terytorium Wspólnoty Europejskiej. Oznaczać to może zaprzestanie dalszej działalności firm, które nie dopełnią obowiązku rejestracyjnego.

Wykaz substancji dla których dokonana została pełna rejestracja w poniższym dokumencie:

Wykaz_substancji.pdf 140.12 KB

 
 
 

Marki Grupy ORLEN