Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Odbyło się ZWZ Rafinerii Trzebinia S.A.

30-06-2009  

​30 czerwca 2009 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rafinerii Trzebinia S.A. W trakcie obrad Zgromadzenia podjęto szereg istotnych uchwał w tym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Rafineria Trzebinia S.A. zgodne z MSSF.


Przyjęto także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RT S.A. za rok obrotowy 2008. Dodatkowo, zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Rafineria Trzebinia S.A. oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Podczas Zgromadzenia udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, pełniącym funkcje w roku ubiegłym.
W związku z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rafinerii Trzebinia S.A., zakończyła się V kadencja, a rozpoczęła VI kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

Od 30 czerwca 2009 roku w skład Rady Nadzorczej Rafinerii Trzebinia S.A. wchodzą:
1. Mateusz Markiewicz – Przewodniczący RN
2. Paweł Wysocki – Członek RN
3. Renata Rosiak – Członek RN
4. Ryszard Siemion – Członek RN
5. Krzysztof Kozera – Członek RN
6. Konrad Balcerski – Członek RN

Rada Nadzorcza dokona wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady na posiedzeniu Rady.
Pan Konrad Balcerski został powołany do Rady Nadzorczej RT S.A. przez akcjonariuszy mniejszościowych na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa.
Przewodniczący i pozostali Członkowie Rady zostali wyznaczeni przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z zapisami Statutu Spółki.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN