Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Konferencja "Odnawialne paliwa silnikowe. Biopaliwa i biokomponenty w Polsce” "Odnawialne paliwa silnikowe. Biopaliwa i biokomponenty w Polsce”

29-06-2007  

​to temat Konferencji, która odbyła się 28 czerwca 2007 roku w siedzibie Polskiej Izby Paliw Płynnych w Warszawie. Konferencja dotyczyła m.in.

aktualnego stanu prawnego biopaliw na polskim rynku, promocji biopaliw i biokomponentów oraz możliwości ich finansowania.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali: Minister Rolnictwa, Minister Gospodarki, Urząd Regulacji Energetyki, przedstawiciele Krajowej Izby Biopaliw, Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, Instytut Technologii Nafty, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Technicznych Wojsk Lotniczych, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Związek Gorzelni Polskich, Stowarzyszenie Bioetanol-Ekologia-Transport oraz przedstawiciele sektora naftowego, przemysłu fermentacyjnego, instytucji finansowych, producentów biokomponentów, administracji rządowej i samorządowej.

Wystąpienia dotyczyły m.in. rządowego programu promocji biopaliw i biokomponentów na lata 2008-2014, prognoz rynku biopaliw w kontekście realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, aspektów produkcyjnych i eksploatacyjnych biokomponentów i biopaliw, wymagań jakościowych produkcji i stosowania biopaliw. Uczestnicy Konferencji zapoznali się także ze stanowiskiem producentów samochodów.

Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku.
Sponsorem Konferencji była Rafineria Trzebinia S.A.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN