Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Debata o biopaliwach

23-04-2010  

​Rafineria Trzebinia S.A. po raz kolejny była sponsorem spotkania branżowego „Debata – polski rynek biopaliw”, które odbyło się 22 kwietnia 2010 r. w Mszczonowie koło Warszawy

Konferencja zgromadziła ekspertów reprezentujących różne branże, powiązane z handlem biopaliwami i biokomponentami oraz przedstawicieli urzędów państwowych. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki opowiedział o przygotowywanych zmianach w prawie, związanych z koniecznością wdrożenia dyrektyw UE, określających zawartość biokomponentów w paliwach naftowych oraz zasady produkcji i wprowadzania na rynek biopaliw w kontekście tzw. kryteriów zrównoważonego rozwoju.
Uczestnicy debaty mówili o implementacji dyrektywy 2009/28/WE, na co państwa członkowskie mają czas najpóźniej do 5 grudnia 2010 r. Ewentualne opóźnienie we wprowadzaniu unijnego prawa stanowi zagrożenie, gdyż w myśl zapisów dyrektywy wymagana będzie weryfikacja spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, co skutkować będzie koniecznością stworzenia systemu certyfikacji i przeprowadzenia jej przez producentów.
Rząd nie zobowiązał się do przedłużania „Wieloletniego programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014”, jednak po tym terminie nie ma nowych narzędzi służących poprawie sytuacji w branży biopaliwowej. Istotnym problemem w kontekście realizacji NCW jest brak norm jakościowych dla paliw z większą zawartością biokomponentów (7 – 10 proc.). Brak tych regulacji nakłada na producentów paliw konieczność realizacji celu wskaźnikowego poprzez zwiększanie sprzedaży estrów stanowiących samoistne paliwo. To zwiększa koszty realizacji NCW.
W debacie udział wzięli przedstawiciele Rafinerii Trzebinia w tym Piotr Prusakiewicz – członek Zarządu oraz Dawid Berny, który przedstawił referat pt.: „Biopaliwa kolejnych generacji w kontekście wyzwań stawianych przez przepisy Unii Europejskiej”.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN