Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zmiana składu Rady Nadzorczej

02-07-2014  

 
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, jako akcjonariusz Spółki Rafineria Nafty Jedlicze S.A., na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki Rafineria Nafty Jedlicze S.A., wyznaczył z dniem 1 lipca 2014 roku Pana Krystiana Patera do składu Rady Nadzorczej Rafinerii Nafty Jedlicze S.A., powierzając mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
 
 
 
Pan Krystian Pater zastąpił w składzie Rady Pana Marka Kaczorka, który z dniem 30 czerwca 2014 roku złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN