Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Ćwiczenia operacyjno-bojowe Tory 2012

03-10-2012  

W dniu 27 września br. w Rafinerii Nafty Jedlicze, na obiektach i instalacjach zakładu odbyły się ćwiczenia operacyjno-bojowe, pod kryptonimem TORY-2012.

Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska”, na zakładach dużego ryzyka ciąży obowiązek przeprowadzenia na swym terenie co trzy lata ćwiczeń operacyjno-bojowych. Ostatnie takie ćwiczenia w RNJ S.A. odbyły się grudniu 2009 r.

Tegoroczne ćwiczenia odbyły się na Grupie Torów A, na której przyjmowane są cysterny z surowcami do produkcji oraz zestawiane składy cystern z produktami wysyłanymi do kontrahentów. W części teoretycznej ćwiczeń, omówiono specyfikę zagrożeń związanych z podłożeniem ładunku wybuchowego na torach kolejowych na terenie zakładu oraz przedstawiono zasady prowadzenia akcji ratunkowej. W ramach ćwiczeń praktycznych, przeprowadzono działania gaśnicze powstałego pożaru cystern kolejowych oraz likwidację wycieku substancji z rozszczelnionych cystern.

W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 60 osób, w tym 14 zastępów ratowniczo-gaśniczych (spółki RAF-Służba Ratownicza Sp. z o.o., Komendy Miejskiej PSP w Krośnie oraz Jednostek OSP z Żarnowca, Jedlicza, Potoku i Moderówki). Uczestniczyli w nich także pracownicy spółek: RAF-Koltrans Sp. z o.o. i ORLEN Ochrona Sp. z o.o., a ponadto przedstawiciele Powiatowego i Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, Komisariatu Policji w Jedliczu oraz Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

Jako zaproszeni goście, w ćwiczeniach wzięli także udział: Podkarpacki Komendant Wojewódzki w Rzeszowie, Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Burmistrz Gminy Jedlicze, Komendant Miejski w Krośnie, Komendant Policji w Krośnie oraz Dyrektor Delegatury WIOŚ w Jaśle. Gospodarza obiektów - Rafinerię Nafty Jedlicze – reprezentowali Dyrektor Techniczny p. Leon Pikuła oraz Szef Produkcji p. Bogdan Pawlicki.

Ćwiczenia potwierdziły dobre przygotowanie zakładowych i zewnętrznych służb biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie Spółki oraz pozytywnie wpłynęły na stan bezpieczeństwa w Rafinerii i na terenach sąsiadujących z zakładem.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN