Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

14-11-2013  

Krzysztof Janas Rafineria Nafty Jedlicze S.A. została laureatem konkursu Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”. Spółka zdobyła III miejsce w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 251 pracowników.

Konkurs odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie. Celem konkursu była promocja dobrych praktyk i prewencji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uroczystość wręczenia laureatom konkursu pamiątkowych statuetek i dyplomów odbyła się w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w dniu 8 listopada br. W imieniu Rafinerii nagrodę odebrał p. Janusz Sztaba, Kierownik JO Bezpieczeństwo Pracy, Systemy Zarządzania i Ochrona.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN