Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Ogólnopolski Kongres Recyklingu

29-03-2013  

Konkres Recyklingu W dniach 13-14 marca 2013 r. w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Kongres Recyklingu. Współorganizatorem Kongresu było Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku S.A., spółka Grupy Kapitałowej Rafinerii Nafty Jedlicze.

W Kongresie wzięło udział ponad 300 osób, w tym: przedstawiciele przemysłu, samorządu, nauki, Parlamentu RP, a także Ministerstwa Gospodarki. Inauguracyjne przemówienie wygłosił p. Janez Potočnik, Komisarz ds. Środowiska Komisji Europejskiej. List do uczestników Kongresu przesłała również Poseł do Parlamentu Europejskiego p. Elżbieta Łukacijewska.

Na I Ogólnopolskim Kongresie Recyklingu spotkali się:
  • Wytwórcy odpadów objętych zasadą „rozszerzonej odpowiedzialności producenta”,
  • Firmy zbierające i przetwarzające odpady,
  • Przedstawiciele administracji publicznej, eksperci oraz goście zagraniczni.
Dwudniowy program Kongresu podzielony został na dwie części. Pierwszego dnia uczestnicy wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanawiali się nad ewolucją systemu zagospodarowania odpadów w Polsce oraz narzędziami kontrolnymi i finansowymi w gospodarce odpadami. Sesje robocze poświęcone były Strategii „3R” (zapobieganie, powtórne użycie, recykling) oraz odpadom z działalności gospodarczej. Drugi dzień Kongresu poświęcony był odpadom komunalnym w nowym systemie oraz wyzwaniom edukacyjnym, przed którymi stoi polskie społeczeństwo.

Krzysztof Janas W części Kongresu dotyczącej odpadów z działalności gospodarczej wziął udział p. Krzysztof Janas, Prezes Zarządu Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Wygłosił on referat pt. „Oleje odpadowe jako cenne zasoby przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii”, w którym zaprezentował, jak można wykorzystać odpad niebezpieczny, jakim są zużyte oleje smarowe, jako cenny surowiec do produkcji wysokojakościowych baz olejowych, zużywanych powtórnie do produkcji olejów smarowych. Jest to możliwe przy pomocy najlepszej dostępnej technologii na świecie (hydrorafinacji olejów odpadowych), którą - jako jedyna firma w Polsce - dysponuje Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

Ponadto, w panelu dyskusyjnym „Innowacyjna gospodarka odpadami” uczestniczył Pan Krzysztof Topolski, Prezes Zarządu Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A., spółki zależnej od Rafinerii.

Nie ma odpadów, są natomiast surowce wtórne, które czekają na swoją, uzasadnioną względami technicznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi, technologię, która prowadziłaby do ograniczenia użytkowania zasobów naturalnych - powiedział prof. Jasiński przewodniczący rady programowej Kongresu.

Podczas Kongresu wiele uwagi poświęcono także sposobom finansowania gospodarki odpadami, właściwemu nadzorowi, a także budowie społeczeństwa recyklingu.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN