Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Drugi etap certyfikacji SZŚ i BHP

22-11-2013  


W dniach 18-20 listopada 2013 r. w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. przeprowadzony został drugi etap certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego i bhp, na zgodność z normami ISO 14001:2005 i PN-N 18001:2004. Audit przeprowadzili auditorzy Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W wyniku auditu wybranych obszarów działalności Rafinerii, Spółka uzyskała potwierdzenie:

  • spełniania wymagań przepisów prawnych i innych w zakresie środowiska i bhp,
  • posiadania wymaganej dokumentacji systemów (Polityka, Księga ZSZ, procedury, instrukcje, dokumentacja auditów wewnętrznych),
  • poprawności zidentyfikowanych aspektów środowiskowych i ich oceny,
  • poprawności identyfikacji zagrożeń w zakresie bhp na stanowiskach pracy i chorób zawodowych.

Audit potwierdził także skuteczność osiągania celów założonych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Nie stwierdzono niezgodności auditowych. W podsumowaniu auditu podkreślono duże zaangażowanie kadry i całej załogi we wdrażaniu systemów oraz widoczną poprawę w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

W wyniku pozytywnej oceny auditu, Rafineria Nafty Jedlicze S.A. uzyskała rekomendację do przyznania przez Bureau Veritas Certification Polska certyfikatów na ww. systemy zarządzania.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN