Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Audit systemu zarządzania środowiskowego i bhp

31-10-2013  


W dniach 24 – 25 października 2013 r. auditorzy Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. przeprowadzili w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. audit wstępny (I etap) systemu zarządzania środowiskowego i bhp, na zgodność z normami ISO 14001:2005 i PN-N 18001.

Celem auditu było:

  • potwierdzenie zakresu systemu,
  • potwierdzenie, że Rafineria Nafty Jedlicze S.A. spełnia wymagania przepisów prawnych i innych w zakresie środowiska i bhp,
  • sprawdzenie posiadanej dokumentacji systemów (Polityka, Księga ZSZ, procedury, instrukcje, dokumentacja auditów wewnętrznych),
  • poprawność zidentyfikowanych aspektów środowiskowych i ich oceny,
  • poprawność identyfikacji zagrożeń w zakresie bhp na stanowiskach pracy i chorób zawodowych,
  • potwierdzenie, ze systemy zarządzania są skutecznym narzędziem realizacji polityki osiągania celów.

Auditowi zostały poddane wybrane obszary działalności Rafinerii, określone w Planie auditu, takie jak: Zarząd, Pełnomocnik Zarządu ds. Inf. Niejawnych i Zarządzania Systemami, Jednostka Produkcyjna Paliwa, Jednostka Organizacyjna Oczyszczalnia Ścieków, Jednostka Organizacyjna Prewencja i Bezpieczeństwo Techniczne oraz Inspekcja BHP.

W wyniku przeglądu, Rafineria Nafty Jedlicze S.A. uzyskała rekomendację do drugiego etapu certyfikacji, który odbędzie się w dniach 19 – 20 listopada 2013 r.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN