Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

05-07-2009  

​W dniu 3 grudnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwałę ws. zmiany Statutu Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Celem dokonanych zmian było dostosowanie treści Statutu Spółki do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz do zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.

Walne Zgromadzenie upoważniło także Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Rafinerii Nafty Jedlicze S.A., sporządzonego aktem notarialnym Kancelarii Notarialnej w Warszawie przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem dnia 09 stycznia 1996 roku.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN