Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe wspiera kształcenie o profilu chemicznym

01-10-2019  

Spółka ORLEN Południe jako jeden z największych pracodawców na Podkarpaciu nawiązała współpracę z Michalickim Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. Jest to odpowiedź na potrzeby rozwijającej się rafinerii w Jedliczu, gdzie w związku z planowanymi inwestycjami potrzebni będą dobrze przygotowani pracownicy różnych specjalizacji, którzy z czasem będą mogli dołączyć do grona pracowników spółki.
 
27 września w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym odbyło się oficjalne otwarcie pracowni chemicznej pod patronatem ORLEN Południe. Spółka udzieliła wsparcia finansowego i logistycznego w celu zaadaptowania pomieszczeń szkolnych na nowoczesne pracownie chemiczne. Zakupione zostało wysokiej klasy wyposażenie laboratoriów i odpowiedni zasób pomocy naukowych. Specjaliści z ORLEN Południe będą uczestniczyć w zajęciach, podczas których podzielą się swoją wiedzą z pracownikami i uczniami szkoły oraz przekażą dobre praktyki. Dodatkowo uczniowie klasy objętej patronatem będą mogli nabyć niezbędne umiejętności w trakcie praktyk zawodowych.
 
Wsparcie kształcenia zawodowego o profilu chemicznym i technicznym jest podyktowane nowymi inwestycjami ORLEN Południe, które będą potrzebowały solidnego zaplecza kadrowego. W Jedliczu spółka przygotowuje się do budowy instalacji do produkcji bioetanolu II generacji. We wrześniu br. w Trzebini oficjalnie podpisana została umowa na zakup licencji i projektu bazowego dla tej inwestycji. Wydajność planowanej instalacji wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Produkowany będzie z surowców niespożywczych, przede wszystkim słomy, pozyskiwanych od polskich rolników. Pozwoli to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski. Spółka rozważa, by w skład kompleksu wchodziła też biogazownia i elektrociepłownia opalana biogazem oraz ligniną. Powstanie tego nowoczesnego kompleksu wzmocni pozycję Polski w obszarze biopaliw nowej generacji.
 
Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym powstał w 1903 roku i dziś cieszy się renomą wśród placówek szkolnictwa średniego. Obecnie kształci niemal 750 uczniów w 11 różnych kierunkach. Od tego roku jednym z tych kierunków jest technik technologii chemicznej, utworzony we współpracy z ORLEN Południe. Naukę w pilotażowej klasie pod patronatem spółki rozpoczęło 17 uczniów.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN