Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Proekologiczne inwestycje w ORLEN Południe

19-10-2018  

PKN ORLEN  stawia na rozwój aktywów produkcyjnych w południowej Polsce. Stąd decyzja o budowie instalacji glikolu propylenowego, która umożliwi dalsze wykorzystanie produkowanej gliceryny. Glikol to produkt powszechnie wykorzystywany m.in. w kosmetyce. Zdolności produkcyjne planowanej instalacji wyniosą ok. 30 tys. ton rocznie. Oznacza to, że produkcja w trzebińskiej rafinerii będzie mogła pokryć aż 75% zapotrzebowania na ten produkt w Polsce. ORLEN Południe stanie się w ten sposób pierwszym producentem glikolu w kraju. Nakłady inwestycyjne w tym zakresie szacowane są na ponad 200 mln zł.
 
ORLEN Południe jest pionierem na krajowym rynku biopaliw i biokomponentów oraz ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw biokomponentów w ramach Grupy ORLEN. Inwestycje w rozwój naszych południowych aktywów to nie tylko dalsze wzmacnianie pozycji firmy w regionie, ale też skuteczne dostosowanie do wymogów zmieniającego się rynku, również w zakresie ochrony środowiska. To wreszcie szansa na nowe miejsca pracy i rozwój kompetencji pracowników w nowych obszarach – powiedział Daniel Obajtek,  Prezes Zarządu PKN ORLEN.
 
ORLEN Południe konsekwentnie rozwija specjalistyczny filar bio, kładąc nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowiących podstawę do rozwoju w kierunku biorafinerii. Jednym z elementów tych działań jest wykorzystanie gliceryny technicznej do produkcji glikolu. Glikol propylenowy może być używany m.in. do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadający kosmetykowi pożądaną konsystencję emulsji oraz jako składnik nawilżający skórę. W związku z tym znajduje on zastosowanie m.in. w paście do zębów, środkach do higieny dłoni, środkach czystości czy jako składnik główny dezodorantu w sztyfcie. Spółka posiada już licencję na tę technologię. Obecnie trwa proces wyboru wykonawcy inwestycji. Przewidywany harmonogram realizacji inwestycji to lata 2019-2021.
 
PKN ORLEN zainicjował też inwestycję energetyczną w elektrociepłowni ORLEN Południe w Trzebini, która wpisuje się w strategię rozwoju nowoczesnej kogeneracyjnej energetyki przemysłowej. W wyniku inwestycji możliwe będzie obniżenie zużycia paliwa, redukcja standardów emisyjnych dwutlenku siarki o 45%, dwutlenku azotu o 32% oraz pyłów o 87%. W jej ramach powstaną między innymi nowe kotły gazowe, które zastąpią istniejący kocioł węglowy. W efekcie, wsad surowcowy produkujący parę technologiczną i energię elektryczną elektrociepłowni, bazujący dotychczas na węglu (98%) i domieszce oleju opałowego, zostanie zastąpiony wsadem węgla i gazu (w proporcji po 50%). Wariant ten jest optymalny technicznie i ekonomicznie, a także pozwala na elastyczne reagowanie i adaptację procesów produkcyjnych do zmian cen węgla i gazu. Co istotne inwestycja pozwoli spełnić restrykcyjne normy dotyczące produkcji pary technologicznej ze źródeł o niższej emisyjności, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy RED oraz wynikającym z pakietu klimatycznego Narodowym Celem Wskaźnikowym.
 
W ramach wzmacniania pozycji ORLEN Południe realizowane są także projekty rozwojowe w Zakładzie w Jedliczu. Trwają wstępne prace projektowe nad budową instalacji do Produkcji Bioetanolu II Generacji. Inwestycja jest  istotna w kontekście rosnących wyzwań związanych z unijnymi dyrektywami, które zobowiązują Polskę do użycia paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie. Planowana  w zakładzie w Jedliczu inwestycja ma na celu przerób przede wszystkim słomy w biopaliwa II generacji. Po rozpoznaniu rynku surowcowego podpisano listy intencyjne na dostawę słomy jako surowca.  Pozwoli to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski. Realizacja inwestycji umożliwi również zwiększenie wykorzystania  terenów pod inwestycje ORLEN Południe posiadanych w Jedliczu. Projekt znajduje się obecnie w fazie projektowej. Trwają analizy dotyczące m.in. pozyskania  dostawcy technologii.

ORLEN Południe

 
 
 

Marki Grupy ORLEN