Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Proekologiczna inwestycja ORLEN Południe

04-08-2017  

Obniżenie zużycia paliwa, redukcja standardów emisyjnych dwutlenku siarki o 45%, dwutlenku azotu o 32% oraz pyłów o 87% to planowane efekty zainicjowanej inwestycji energetycznej w elektrociepłowni ORLEN Południe w Trzebini. W jej ramach powstaną między innymi nowe kotły gazowe, które zastąpią istniejący kocioł węglowy. Projekt wpisuje się w strategię Koncernu przewidującą rozwój nowoczesnej kogeneracyjnej energetyki przemysłowej.  
 
W efekcie inwestycji wsad surowcowy produkującej parę technologiczną i energię elektryczną elektrociepłowni, bazujący dotychczas na węglu (98%) i domieszce oleju opałowego, zostanie zastąpiony wsadem węgla i gazu (w proporcji po 50%). Zmiana ta nie tylko zwiększy efektywność energetyczną, ale przede wszystkim w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę parametrów emisyjności. Wariant ten jest optymalny technicznie i ekonomicznie, a także pozwala na elastyczne reagowanie i adaptację procesów produkcyjnych do zmian cen węgla i gazu. Dodatkowo, na istniejącym kotle węglowym powstanie instalacja filtrów workowych, która ograniczy ilość pyłów emitowanych do atmosfery z obecnych 400 mg/Um3 do docelowych 100 mg/Um3. Zabudowane kotły gazowe będą pracować z większą sprawnością niż istniejące jednostki co bezpośrednio przełoży się na mniejsze zużycie paliwa, a tym samym także na niższą emisję do atmosfery pyłu, SO2 i NOx.
 
Istotnym środowiskowo elementem modernizacji obszaru energetyki w ORLEN Południe będzie także planowana w ramach inwestycji stacja uzdatniania wody w technologii umożliwiającej produkcję wody zdemineralizowanej. Pozwoli ona na znaczne ograniczenie produkcji odpadów poprocesowych.
 
Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego uroczyście rozpoczynają realizację strategicznej inwestycji w naszym obszarze energetyki. Umożliwi ona dywersyfikację źródeł surowców, zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa energetycznego zarówno Zakładu Trzebinia, jak i Miasta oraz Gminy Trzebinia – powiedział Jerzy Brniak, Prezes Zarządu ORLEN Południe.
 
Inwestycja energetyczna w Trzebini uwzględnia dalsze plany rozwojowe ORLEN Południe. Elektrociepłownia jest jedynym źródłem zasilania zakładu w parę technologiczną, na którą wewnętrzne zapotrzebowanie będzie wzrastało. W kontekście zakończonej w 2017 roku inwestycji rozbudowy instalacji do produkcji estrów i gliceryny, szczególnie istotna jest jej jakość. Inwestycja pozwoli spełnić restrykcyjne normy dotyczące produkcji pary technologicznej ze źródeł o niższej emisyjności, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy RED oraz NCW.
 
 
 
 
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN