Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rozpoczęcie działalności ORLEN Południe

05-01-2015  

​Połączenia spółek Rafinerii Trzebinia i Rafinerii Nafty Jedlicze, Fabryki Parafin Naftowax i Zakładowej Straży Pożarnej zostały zarejestrowane na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Krakowie. W związku z przeprowadzonymi procesami konsolidacyjnym zmianie uległa wysokość kapitału zakładowego Rafinerii Trzebinia oraz nazwa spółki na ORLEN Południe.

Rejestrację przez właściwe organy sądowe poprzedziły decyzje Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Rafinerii Trzebinia oraz Rafinerii Nafty Jedlicze o połączeniu obu spółek. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax i Zakładową Strażą Pożarną, które zostały połączone z Rafinerią Trzebinia.

ORLEN Południe kontynuuje w pełnym zakresie działalność biznesową Rafinerii Trzebinia, Rafinerii Nafty Jedlicze i Fabryki Parafin Naftowax. Dotychczasowa strategia działania pozostaje niezmienna i jest nastawiona na główne segmenty związane z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników. Podjęto również szereg działań optymalizacyjnych, które stanowią podstawę do rozwoju ORLEN Południe w kierunku biorafinerii.

Uzupełnieniem oferty ORLEN Południe są produkty uzyskiwane podczas przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN