Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe w programie „Odpowiedzialność i Troska”

11-05-2016  

1.JPGORLEN Południe, w ramach aktywnej polityki dążącej do minimalizacji oddziaływania spółki na otoczenie, podpisało deklarację dobrowolnego przystąpienia do programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care). Poświadczeniem spełnienia wszystkich wymagań jest przyznanie ORLEN Południe przez kapitułę prawa do używania nazwy i logo programu.
 
Poprzez przystąpienie do inicjatywy spółka z Grupy ORLEN zobowiązała się do podjęcia szeregu zadań na rzecz ciągłego zmniejszania uciążliwości dla środowiska naturalnego, dalszej, konsekwentnej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Jednocześnie, przynależność do międzynarodowej inicjatywy Responsible Care, realizowanej obecnie w blisko 60 krajach na świecie, daje ORLEN Południe możliwość wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy na wielu płaszczyznach funkcjonowania organizacji biznesowych. ORLEN Południe to już piąta spółka z Grupy ORLEN, która zakwalifikowała się do programu.
 
Program „Odpowiedzialność i Troska” powstał w 1984 r. w Kanadzie, z inicjatywy Kanadyjskiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego i stanowi wyraz dobrowolnego zaangażowania światowej branży chemicznej w efektywne działania zapewniające realizację zasad ekoetyki, poprawę warunków pracy, wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji wytwórczych oraz stały kontakt z otoczeniem.
 
Idea programu to prowadzenie biznesu opierającego się na solidnych i wiarygodnych podstawach „zrównoważonego rozwoju”, takich jak efektywność ekonomiczna, troska o środowisko (ochrona zasobów naturalnych, systematyczne minimalizowanie oddziaływań na otoczenie, efektywne wykorzystanie surowców) oraz równowaga społeczna (podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, angażowanie się w szerzenie edukacji ekologicznej).
 
 Odpowiedzialnosc_i_Troska.JPG

 
 
 

Marki Grupy ORLEN