Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe o Rynku Biopaliw

20-04-2016  

ORLEN Południe została sponsorem strategicznym IX Spotkania Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw. Wydarzenie, organizowane przez Information Market w dniach 20-21 kwietnia 2016 r. w Krynicy Zdrój Spółka ORLEN Południe  wspiera od pierwszej edycji. 
 
Podczas spotkania przedstawiciele branży będą dyskutować z ekspertami z całego kraju o najbardziej istotnych kwestiach sektora biopaliw.
W konferencji udział wezmą producenci biopaliw ciekłych, wytwórcy biokomponentów, przedstawiciele podmiotów paliwowych, potencjalni inwestorzy w sektorze biokomponentów i przedstawiciele instytucji państwowych, organizacje zrzeszające branżę oraz prawnicy i konsultanci biznesowi.
 
Specjaliści ORLEN Południe zaprezentują temat związany z redukcją emisji GHG (GHG, z ang. greenhouse gas – gaz cieplarniany) dla biopaliw. Zgodnie z zapisami ustawy o biopaliwach i biokomponentach ciekłych od  1 stycznia 2017 r. ulega zmianie z 35 do 50% minimalny próg ograniczenia emisji GHG dla biopaliw/biokomponentów. Nowe przepisy spowodują  brak możliwości  stosowania wartości standardowej emisji GHG dla estrów produkowanych z oleju rzepakowego. 
 
W nadchodzących latach będzie można zaobserwować jak poszczególne ogniwa łańcucha dostaw rynku biopaliw  poradzą sobie z przejściem
z wartości standardowych na wartości rzeczywiste. Wiele z nich podaje emisje na obecnych warunkach rynkowych – zazwyczaj cząstkowe wartości domyślne, co w przyszłości może stanowić barierę funkcjonowania na rynku. 
 
ORLEN Południe wyprzedzając wymogi prawne stawiane uczestnikom rynku biopaliw implementowało wspomniane przepisy z powodzeniem kilka lat temu. W związku z dużym doświadczeniem w przejściu z wartości standardowych na rzeczywiste na instalacji spółki, jej przedstawiciele podzielą się wiedzą praktyczną z uczestnikami spotkania.
 
Spółka konsekwentnie rozwija specjalistyczny filar bio, kładąc nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowiących podstawę do rozwoju w kierunku biorafinerii.  W 2015 r. uruchomiona została instalacja degummingu, co  umożliwiło uelastycznienie wsadu surowcowego do instalacji bio, a tym samym w znaczący sposób wpłynęło na ekonomikę procesów i przełożyło się na efektywność i poprawę rentowności.
 
W przypadku uruchomionej w 2005 roku instalacji do produkcji estrów i gliceryny,  sukcesywne modernizacje umożliwiły zwiększenie jej wydajności  o  50% i osiągnięcie w 2015 r. historycznego wyniku  produkcji niemal 150 tys. ton estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN