Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe na XI Kongresie Naftowców i Gazowników

06-05-2016  

Spółka ORLEN Południe została partnerem wspierającym XI Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników. Wydarzenie, organizowane przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  odbędzie  się w  dniach  18–20  maja 2016 r.  w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce. 
 
Tematem wiodącym Kongresu będą wyzwania dla przemysłu naftowego i gazowniczego w aspekcie niskich cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Intencją Komitetu Organizacyjnego Kongresu jest, aby podczas obrad zostały przedstawione eksperckie opinie na temat możliwości zwiększenia bazy zasobowej płynnych surowców energetycznych kraju, szans i warunków podniesienia ich produkcji krajowej, możliwości zwiększenia użytkowania paliw niekonwencjonalnych, ekologii w przemyśle naftowym i gazowniczym, konkurencyjności polskich firm naftowych i gazowniczych oraz warunków osiągnięcia trwałego bezpieczeństwa energetycznego kraju.
ORLEN Południe jako ceniony zarówno w kraju, jak i w Europie  producent parafin i wosków specjalnych zaprezentuje  referat dotyczący innowacyjnej technologii produkcji wysokiej klasy parafin opartej na najnowocześniejszej i jedynej w tej części Europy instalacji hydrorafinacji parafin.
 
Otrzymywane w procesie produkcyjnym produkty ze wspomnianej instalacji ORLEN Południe spełniają najwyższe europejskie wymagania normy RAL oraz mają jakość „kosmetyczną”, „spożywczą” i „farmaceutyczną” zgodną w wymaganiami Pharmacopei: Europejskiej i Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Wszystkie oferowane produkty parafinowe są zarejestrowane zgodnie z wymogami rejestracyjnymi systemu.  Spółka posiada w swojej ofercie rodzinę parafin hydrorafinowanych Crystal,  semi-parafiny, mix-y oraz woski specjalne dedykowane do różnych gałęzi przemysłu.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN