Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe patronem klas o profilu chemicznym w Miejscu Piastowym

29-03-2019  

ORLEN Południe obejmie swoim patronatem klasy o profilu chemicznym. Spółka będzie współpracowała z Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.


ORLEN Południe jako jeden z największych pracodawców w regionie i odpowiedzialny sąsiad bierze aktywny udział w życiu mieszkańców. W sposób szczególny dba o edukację, tym bardziej, że w najbliższym otoczeniu obu rafinerii  tworzących Spółkę znajdują się szkoły. ORLEN Południe w marcu br. podjął współpracę z Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym i zaangażował się tym samym  w proces kształcenia przyszłych specjalistów, którzy z czasem będą mogli dołączyć do grona pracowników Spółki. Celem projektu jest odtworzenie bogatej tradycji kształcenia zawodowego o profilu chemicznym i technicznym. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie jesienią 2019 roku klasy o profilu technik technologii chemicznej, którą Spółka obejmie patronatem. Dodatkowo szkoła dostosuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb ORLEN Południe.
- Dzisiejszy, bardzo konkurencyjny rynek pracy wymaga od nas zaangażowania już na etapie kształcenia przyszłych specjalistów. Nowoczesna firma, jaką jest ORLEN Południe doskonale  rozumie te potrzeby, dlatego  chce mieć wpływ na jakość wiedzy przekazywanej młodym ludziom, tak by jak najlepiej przygotować ich na wyzwania, które czekają na rynku pracy – mówi Jarosław Wróbel, Prezes Zarządu ORLEN Południe.
W ramach porozumienia specjaliści ORLEN Południe będą uczestniczyć w zajęciach, podczas których podzielą się swoją wiedzą z pracownikami i uczniami szkoły oraz przekażą dobre praktyki. Dodatkowo uczniowie klasy objętej patronatem będą mogli nabyć niezbędne umiejętności w trakcie praktyk zawodowych.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN