Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Eksperci ORLEN Południe o produkcji wysokiej jakości olejów bazowych

10-05-2017  

​Specjaliści z ORLEN Południe zaprezentują własne doświadczenia związane z eksploatacją nowoczesnej, unikatowej na skalę polską, instalacji do regeneracji olejów przepracowanych podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ŚRODKI SMAROWE 2017. Ósma edycja wydarzenia, które odbędzie się w dniach 10-12 maja w Krynicy Zdrój, będzie okazją do wymiany poglądów między producentami środków smarowych, dystrybutorami aparatury badawczej, ich użytkownikami, a także przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych.
 
Eksperci ORLEN Południe skupią się przede wszystkim na wykorzystaniu technologii produkcji olejów bazowych I grupy do produkcji wyższych grup olejów bazowych na bazie doświadczeń Zakładu Jedlicze. W ubiegłym roku, wspólnie z PKN ORLEN, została przeprowadzona przemysłowa próba technologiczna produkcji olejów bazowych grupy II wg API. W trakcie próby wykorzystano zarówno instalacje PKN ORLEN, a także instalacje do regeneracji olejów przepracowanych ORLEN Południe w Jedliczu. Umożliwiło to wyprodukowanie olejów bazowych wyższych grup, co w przyszłości może pozwolić rozszerzyć ofertę produktową olejów bazowych.
 
Instalacja Regeneracji Olejów Przepracowanych to najnowocześniejsza i najbardziej zaawansowana technologicznie instalacja spółki w Jedliczu, dzięki której uzyskuje się wysokogatunkowe oleje bazowe. Instalacja, jako jedyna tego typu w Polsce, spełnia wymagania krajowego oraz europejskiego ustawodawstwa w zakresie recyklingu odpadów, a jej zdolność produkcyjna wynosi 80.000 ton/rok. Obecnie dociążenie instalacji jest na historycznym poziomie, choć instalacja posiada jeszcze potencjał.
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana jest przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN